Biznes

Strony

Usterki deweloperów, czyli mieszkanie z wadą

Podkategorie: Biznes

Kupując mieszkanie na tak zwanym wtórnym rynku, jeśli stwierdzimy już po dokonaniu transakcji kupna, że w mieszkaniu są jakieś usterki czy wady (np. po roku cieknie z sufitu, a w kącie wyłazi grzyb), niewiele możemy prawnie wyegzekwować. Po prostu widzieliśmy, co bierzemy, na co się godzimy. W...

Wypadki przy pracy

Podkategorie: Biznes

Budownictwo, obok górnictwa i przetwórstwa przemysłowego jest dziś sektorem gospodarki, który niesie najwyższe ryzyko utraty zdrowia i życia w pracy! W 2010 roku w wypadkach przy pracy na budowach zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 381 osób - wynika z danych PIP. Co druga ofiara...

Baba rządzi

Podkategorie: Biznes

W sprawach dotyczących remontu czy wykończenia domu obecnie decyzje podejmują z reguły kobiety. Nawet jeżeli zleceniodawcą i płatnikiem jest mężczyzna, a mieszka on z partnerką, to właśnie z nią konsultuje szczegóły i pyta o opinię. Dlatego, drodzy Panowie, czas na naukę rozmowy z kobietami....

Ustawa CPR

Podkategorie: Biznes

Największym „pożeraczem” energii są gospodarstwa domowe – 37,1%, transport miał 32,6% i przemysł 27,9%. Takie wyniki badań przeprowadzonych przez Komisję Unii Europejskiej w 2009 r.1 skłoniły ją do zaostrzenia polityki zrównoważonego budownictwa. Fundamentem dla jej założeń stał się Protokół z...

Korzystanie przez przedsiębiorcę z oznaczenia firmy, które jest łudząco podobne do oznaczenia którym posługuje się inna firma

Podkategorie: Biznes

1.    Używanie przez innego przedsiębiorcę oznaczenia, które stanowi czyn nieuczciwej konkurencjiPrzedsiębiorca prowadzący określoną działalność gospodarczą, niejednokrotnie posługuje się jakimś oznaczeniem czy to graficznym, słownym czy też słowno graficznym. Taki znak wyróżnia...

Różnice kursowe w ujęciu podatkowym i bilansowym

Podkategorie: Biznes

Rozwój stosunków gospodarczych sprawił, że przedsiębiorcy coraz częściej podejmują współpracę z kontrahentami zagranicznymi, a w dokonywanych transakcjach określają wynagrodzenie w walucie obcej. Bardzo często zdarza się, iż księgowanie i rozliczanie transakcji realizowanych w walucie obcej stanowi...

Ustawa o wyrobach budowlanych

Podkategorie: Biznes

Najważniejszym dokumentem legislacyjnym w Polsce w zakresie budownictwa jest Ustawa Prawo Budowlane. Z Ustawą ta powiązane są natomiast inne ustawy i rozporządzenia tworzące sieć unormowań prawnych dotyczących wszystkich aspektów związanych z budownictwem i budowaniem. W zakresie wprowadzania...

Wpływ formy opodatkowania podatkiem dochodowym na wysokość płaconych podatków

Podkategorie: Biznes

Jednym z wymiarów, silnie determinującym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw są specyficzne formy organizacyjno-prawne, które traktowane mogą być wręcz jako kryterium własnościowe przesądzające o przynależności do sektora MSP. W zależności od posiadanego kapitału, skali...

Niedobory i nadwyżki w toku inwentaryzacji

Podkategorie: Biznes

Inwentaryzacja jest ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników...

Istota optymalizacji podatkowej

Podkategorie: Biznes

Podatki są istotnym wydatkiem w działalności gospodarczej. „Obyś płacił wysokie podatki” – mawiają ci, którzy życzą powodzenia w działalności gospodarczej i osiągania wysokich zysków. Z innej perspektywy patrzą na ten problem ci, którzy instruują podatników, jak można ograniczyć płacone podatki...

Strony

Nasi partnerzy