Biznes

Strony

Jak zatrudnić stażystę w firmie

Podkategorie: Biznes

Staż to instrument aktywizacji zawodowej, korzystny zarówno z punktu widzenia stażysty jak i pracodawcy. Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań u pracodawcy w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na...

Fundusze unijne dla przedsiębiorczych

Podkategorie: Biznes

Kończą się już pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone dla Polski na wsparcie dla  przedsiębiorców w latach 2007- 2013. Aktualnie trwają rządowe przygotowania  do określenia kierunków wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020. Resort Rozwoju Regionalnego planuje wydatkowanie...

Nie daj się oszukać. Problemy Polaków pracujących w Niemczech

Podkategorie: Biznes

Od dwóch lat Polacy mogą w RFN bez problemu podejmować pracę. Deficyt fachowców nie jest na niemieckim rynku pracy niczym nowym. Niezmiennie brakuje inżynierów różnych specjalności, ale też opiekunek osób starszych. Obserwuje się także problemy ze znalezieniem fachowców w technicznych zawodach....

Czy przedsiębiorca może nagrywać rozmowy z kontrahentami?

Podkategorie: Biznes

Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek obciążone jest ciągle wysokim ryzykiem. Niejasność przepisów prawa, różne interpretacje przepisów podatkowych, to chleb powszedni przedsiębiorcy. Do tego dochodzą nierzadko problemy z nieuczciwymi inwestorami i kontrahentami. ...

Podatkowe konsekwencje zbycia majątku trwałego firmy

Podkategorie: Biznes

W myśl art. 22a updof oraz art. 16a updop, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie:• budowli, budynków oraz lokali będących odrębną własnością,• maszyn, urządzeń i środków transportu,• innych przedmiotów, gdy wymienione składniki majątku...

Zasady księgowości - ewidencja VAT

Podkategorie: Biznes

Różne zasady opodatkowania wiążą się z różnymi zasadami księgowości dla celów podatku dochodowego. Oprócz tych ewidencji podatnicy z reguły prowadzą szereg ewidencji podatkowych dla celów podatku VAT oraz akcyzy, a także inne ewidencje dla celów podatkowych zarówno branżowe, jak i obowiązujące...

Praktyczne porady dla tych, którzy chcą legalnie pracować we Włoszech

Podkategorie: Biznes

Ze względu na brak ofert pracy w naszym kraju, Polacy szukają zatrudnienia w wielu krajach Unii Europejskiej. Wielu  Polaków pracuje we Włoszech. Przed decyzją o wyjeździe warto zapoznać się z podstawowymi wymogami dotyczącymi zasad prawa włoskiego i wymogów , które trzeba spełnić, żeby...

Jak rozliczać krajową podróż służbową pracownika i przedsiębiorcy i ująć w ewidencji księgowej

Podkategorie: Biznes

Zgodnie z art. 77(5) Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Wysokość oraz warunki...

Jak ustrzec się przed odpowiedzialnością za wady, które ujawnią się w wykonanej usłudze (dziele) bez winy wykonawcy

Podkategorie: Biznes

Zasadą jest, że wykonawca przyjmujący zamówienie powinien swoją pracę wykonać zgodnie z umową, fachowo i z należytą starannością gdyż jest odpowiedzialny za wady, które pojawią się w wykonanym przez niego dziele.Wady mogą być różne: techniczne, użytkowe ale także estetyczne. Wykonawca odpowiada...

Czy przedsiębiorca może dochodzić swoich należności, gdy zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej?

Podkategorie: Biznes

Odpowiedź znajdziemy na powyższe pytanie w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm., dalej "Ustawa"), które od dnia 20 września 2008 roku przewidują możliwość zawieszenia przez przedsiębiorcę nie...

Strony

Nasi partnerzy