Biznes

Strony

Obowiązki w VAT przy zakończeniu działalności gospodarczej

Podkategorie: Biznes

Likwidacja działalności przez czynnego podatnika podatku VAT wiąże się z koniecznością wypełnienia przez niego szeregu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o VAT. Są to z jednej strony obowiązki formalne - takie jak złożenie formularza VAT-Z, stanowiącego dla organu podatkowego informację o...

Umorzenie zaległości podatkowych

Podkategorie: Biznes

Mimo, iż generalną zasadą jest konieczność wywiązywania się obywateli z ciążących na nich zobowiązań podatkowych ustawodawca w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zawarł unormowania, na podstawie których Skarb Państwa może zrzec się...

Czy warto prowadzić korespondencję z urzędami?

Podkategorie: Biznes

Wielu przedsiębiorców, szczególnie w pierwszym okresie swojej działalności gospodarczej, reaguje wręcz paniką na wszelką korespondencję pochodzącą od urzędów. Szczególne obawy budzi korespondencja pochodząca od urzędu skarbowego lub ZUS.Tymczasem z urzędami administracji publicznej warto, a czasami...

Jak rozwiązać umowę zlecenie?

Podkategorie: Biznes

Umowa zlecenia jest obecnie jedną z najpopularniejszych form stałego zatrudnienia. Najczęściej zastępuje klasyczną umowę o pracę regulowaną przez Kodeks pracy.Właściciele firm w czasach kryzysu są zmuszeni do szukania nowych rozwiązań. Do takich działań możemy zaliczyć uelastycznienie systemu...

Zwolnienie lekarskie przedsiębiorcy

Podkategorie: Biznes

Jak wynika z badania mikro i małych firm przeprowadzonego przez agencję badawczą , w prawie 400 prywatnych firmach, aż 87 proc. polskich przedsiębiorców nie zdecydowało się w ciągu ubiegłego roku 2011  na zwolnienie lekarskie.Tylko 12 proc. ankietowanych przyznało, że było na zwolnieniu...

Zasada składania korekt zeznań podatkowych

Podkategorie: Biznes

Prawo do korygowania zeznań podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnień podatnika. Może on skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i na korzyść organu podatkowego.Zasady korekty zostały określone w ustawie z  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j...

Jak się dobrze zareklamować?

Podkategorie: Biznes

Właściciel nowo powstającej firmy zastanawia się jak poinformować potencjalnych klientów o istnieniu swojego przedsiębiorstwa, jak zainteresować konkretną grupę odbiorców usługami, które proponuje.Pierwsza myśl to reklama!Reklama to w obecnych czasach jedna z najbardziej efektywnych strategii...

Czy koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności stanowią koszt uzyskania przychodu?

Podkategorie: Biznes

Każde przedsiębiorstwo dokonuje wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak prawo podatkowe ogranicza w wielu przypadkach możliwość pomniejszenia o te wydatki podstawy opodatkowania. Odbywa się to w ramach:- rozłożenia w czasie możliwości zaliczenia określonych wydatków...

Utrata dokumentacji podatkowej

Podkategorie: Biznes

Kataklizmy, które mogą dotknąć firmę, są różne: pożar, katastrofa budowlana z powodu np. trąby powietrznej, powódź. I właśnie powódź dotknęła ostatnio południe Polski. Ucierpiały z tego powodu nie tylko osoby fizyczne, ale i przedsiębiorstwa. Majątek stracili i jedni, i drudzy. Przedsiębiorcy będą...

Czy każdy niepełnosprawny ma prawo do renty?

Podkategorie: Biznes

Wiele osób, które poważnie chorują np. na przewlekłe choroby uważa, że nie są w pełni już sprawne i że powinny dostać rentę. Odmową przyznania świadczenia są rozczarowani. Tymczasem nawet poważne schorzenie nie oznacza automatycznie przyznania renty. Co więcej, nie każda osoba, która jest uznana za...

Strony

Nasi partnerzy