Regulamin Portalu AtlasFachowca.pl

 

REGULAMIN PORTALU ATLASFACHOWCA.PL z dnia 24.05.2018r.

 

Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu AtlasFachowca.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

Przed przeczytaniem regulaminu prosimy zapoznać się ze słownikiem, który znajduje się na końcu dokumentu.

§1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Portalu AtlasFachowca.pl jest ATLAS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Teresy 105, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem 0000264887, NIP 9471936467, kapitał zakładowy 966.454.700 zł. Administrację Portalu wyznacza Właściciel.
 2. Informacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administracji za pośrednictwem poczty internetowej na adres: kontakt@atlasfachowca.pl. Właściciel oraz Administracja Portalu AtlasFachowca.pl zastrzegają sobie prawo do:
  1. korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu,
  2. całkowitego zamknięcia Portalu AtlasFachowca.pl lub niektórych jego części np. Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników,
  3. tymczasowego wyłączenia Portalu i/lub Forum,
  4. doboru Partnerów Portalu w zależności od zaistniałych potrzeb.
 3. Właściciel oraz Administracja Portalu informują, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika Portalu są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies.
 4. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założenie Profilu Użytkownika, rejestrujący się oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego niniejszego Regulaminu.

 

§2

Rejestracja i Profil Użytkownika Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Użytkownikiem Portalu branżowego AtlasFachowca.pl może być osoba, która specjalizuje się w budownictwie i kompleksowych remontach, przede wszystkim w takich dziedzinach jak: glazura, montaż stolarki (drzwi i okna), hydraulika, elektryka, malowanie, tapetowanie, docieplenia (termoizolacje), parkieciarstwo, dekarstwo, gipsy, tynki, tynki ozdobne, murowanie, brukarstwo, instalacje gazowe, projekty i aranżacje, nadzór budowlany.
  Do grona Użytkowników Portalu AtlasFachowca.pl dołączyć może jedynie osoba, która się zarejestruje a następnie pozytywnie przejdzie proces weryfikacji.
 3. Podczas rejestracji w Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania: Nazwy Użytkownika, która po pozytywnej weryfikacji, staje się loginem (login/Nick Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania komentarza lub postu na Forum, w galerii itp.), hasła dostępowego, imienia i nazwiska, ulicy wraz z numerem, kodem i miastem zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu, niezbędnego do komunikacji między Administracją Portalu a Użytkownikiem.
 4. W przypadku przystąpienia przez Użytkownika do konkursu organizowanego przez Właściciela Portalu i przyznania osobie fizycznej nagrody w tym konkursie, Użytkownik zobowiązany jest ponadto do podania numeru PESEL, nazwy i adresu właściwego Urzędu Skarbowego dla potrzeb wystawienia deklaracji według wzoru PIT-8C umożliwiającej dokonanie stosownych rozliczeń podatku.
 5. Użytkownik jest zobowiązany w każdych okolicznościach podawać w profilu autentyczne dane - zarówno przy rejestracji, jak i w trakcie dalszego korzystania z konta. Jeśli dane Użytkownika się zmienią, mogą zostać zaktualizowane, jednak nowe także muszą być prawdziwe.
  Edycja danych w profilu przez Użytkownika musi być uprzednio zgłoszona do Administracji.
 6. Dokonując rejestracji Użytkownik ma możliwość wyrażenia odrębnej zgody, żeby jego następujące dane ukazywały się innym Użytkownikom po zalogowaniu: imię i nazwisko, adres, miejscowość i numer telefonu.
 7. W celu uzyskania możliwości reklamowania swoich usług Użytkownik musi podać w formularzu rejestracyjnym dane firmy lub pełne dane kontaktowe.
 8. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż:
  1. podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe,
  2. w przypadku, gdy Użytkownik przejdzie pozytywnie weryfikację i w późniejszym czasie Administracja wykryje błąd w danych lub to, że podane dane są fałszywe.

Usunięcie Profilu w powyższych przypadkach ma charakter ostatecznego usunięcia.

 1. Każdy Profil jest weryfikowany i aktywowany przez Administratora Portalu w ciągu siedmiu dni roboczych od przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 2. Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej rejestracji na stronie www.atlasfachowca.pl/?q=user/register
 3. O aktywacji Profilu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przychodzącej z adresu e-mail: kontakt@atlasfachowca.pl
 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane zamieszczone w profilu, poprzez ich modyfikację w swoim panelu Użytkownika, z wyjątkiem imienia i nazwiska, numeru PESEL, loginu. Dane te w sytuacjach szczególnych, może zmienić Administracja po przesłaniu przez Użytkownika drogą mailową na adres kontakt@atlasfachowca.pl odpowiednich dokumentów wraz z uzasadnieniem.
 5. Zakładając własny profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administrację statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (np. ilości dodanych komentarzy, postów na forum czy ilości rozwiązanych testów). Administracja zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy w dowolnym momencie i bez informowania o tym Użytkowników.
 6. Użytkownik może umieścić w profilu swoje zdjęcie lub graficzny wizerunek (tzw. awatar). Jeśli Użytkownik nie wstawi żadnego awatara zostanie mu przydzielony awatar domyślny.  Awatar nie może zawierać obraźliwych treści, a także zdjęć i logotypów związanych w jakikolwiek sposób z Właścicielem Portalu oraz konkurencją czy partnerami.
 7. Użytkownik może sam usunąć swoje konto z Portalu. Historia jego aktywności na Portalu zostaje, a przy Nicku zostanie umieszczona informacja „konto usunięte”.
  Użytkownik usuwając swój profil, nie wyklucza tym samym swojego powrotu na Portal. Po uzasadnieniu Administracja może przywrócić konto użytkownika jeżeli wniosek o przywrócenie konta zostanie złożony mailowo na adres kontakt@atlasfachowca.pl w terminie 2 tygodni od dnia usunięcia. Konto przywrócone będzie bez założonych galerii, dodanych referencji, dyplomów itd. Administracja bez podania powodu, może również odmówić przywrócenia konta Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik jest zobowiązany przejść ponowie cały proces rejestracyjny oraz weryfikacyjny. Oznacza to tym samym, że wszelkie zdobyte wcześniej punkty portalowe oraz opublikowane galerie Użytkownika nie mogą być po ponownej rejestracji oraz weryfikacji jemu przywrócone. Po upływie terminu na przywrócenie konta, konto użytkownika zostanie usunięte trwale (ostateczne usunięcie), wszystkie dane użytkownika przechowywane w celu realizacji aktywności Użytkownika w Portalu (dane do profilu) zostaną trwale usunięte. Jeżeli po ostatecznym usunięciu Użytkownik będzie chciał ponownie zarejestrować się w Portalu to będzie zobowiązany przejść ponowie cały proces rejestracyjny oraz weryfikacyjny.
 8. Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie zalogował się na Portalu a tym samym, nie wykazał w tym czasie żadnej aktywności, może zostać usunięty po wcześniejszym e-mailowym uprzedzeniu. Usunięcie profilu będzie miało charakter ostatecznego usunięcia, o którym mowa w § 2 ust. 13 powyżej.
 9. Użytkownik Portalu AtlasFachowca.pl zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu wraz z Netykietą.

§3

Postanowienia o danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych będącego Właścicielem Portalu AtlasFachowca.pl - Atlas sp. z o.o. (Atlas), (KRS 0000264887). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz od 25.05.2018 r. również do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 1. e-mail: atlas@atlas.com.pl, IOD: abi@atlas.com.pl,
 2. tel.: 42 631 88 00, IOD: 42 631 89 40.
 1. Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wykonywane prace, adres kontaktowy uczestnika, adres firmowy uczestnika, rok urodzenia.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji aktywności Użytkownika w Portalu Atlas Fachowca, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z obsługą Portalu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji aktywności Użytkownika w Portalu Atlas Fachowca przez następujący okres: do czasu ostatecznego usunięcia konta użytkownika .
 5. W przypadku, jeżeli Użytkownik otrzyma w związku z udziałem w konkursie realizowanym w ramach Portalu nagrody, jego dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego tj. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym Uczestnik otrzymał nagrodę.
 6. Użytkownik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych i prawo przenoszenia danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.
 7. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie dane Użytkowników będą również przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 9. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi zarejestrowanie i korzystanie Użytkownika z Portalu Atlas Fachowca.
 10. W przypadku, jeżeli Użytkownik udzieli odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe będą także przetwarzane w celu marketingowym, do czasu odwołania tej zgody przez Uczestnika. Informacje o administratorze (administratorach) danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Uczestnikowi prawach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym zostaną podane Uczestnikowi przy podawaniu tych danych w związku z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym.
 1. Usługodawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.

§4

Ogólne zasady korzystania z Portalu

 1. Prawo do pisania komentarzy i postów mają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy. Komentować można materiały informacyjne (np. artykuły w Bazie Wiedzy, porady specjalistów, relacje z imprez branżowych), informacje zamieszczane przez innych Użytkowników portalu, jak również galerie (o ile Użytkownik wyrazi taką zgodę) przedstawiające ich realizacje. Komentarz i posty są widoczne dla zalogowanych Użytkowników Portalu.
 2. Dostęp do korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu (w tym forum, porady ekspertów itp.) przysługuje tylko zalogowanym Użytkownikom Portalu AtlasFachowca.pl
 3. Udostępnianie swojego profilu osobom trzecim jest niedopuszczalne i grozi usunięciem Użytkownika z Portalu.
 4. Administracja oraz Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników Portalu. Za treści zamieszczane w Portalu odpowiada Użytkownik (osoba publikująca treść).
 5. Za publikowanie treści niezgodnych z prawem oraz łamiące Regulamin i Zasady Forum grożą konsekwencje w postaci ostrzeżenia/bana lub dyscyplinarnego usunięcia z Portalu. Dyscyplinarne usunięcie z Portalu Ma charakter ostatecznego usunięcia konta Użytkownika.
 6. Każdy Użytkownik może oceniać artykuły oraz galerie innych Użytkowników Portalu w skali od 1 do 5. (gdzie jeden to najniższa ocena 5 najwyższa)
 7. Zdjęcia można prezentować, przez dodawanie ich w Portalu przy wykorzystaniu zakładek  "Realizacje"  lub "Galerie prywatne" w „Panelu Użytkownika”. Zdjęcia zamieszcza się według instrukcji, zamieszczonej na Portalu. (instrukcja dodawania galerii i realizacji).
 8. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Portalu zdjęcia, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest do wskazania ich autora.
 9. Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.
 10. Zabrania się wykorzystywania Portalu AtlasFachowca.pl do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.
 11. Wszelkie treści (artykuły i zdjęcia) umieszczone w Portalu przez ATLAS chronione są prawem autorskim i należą do Właściciela Portalu. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Właściciela Portalu jest zabronione.
 12. Wszelkie znaki towarowe, logo lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Portalu przez  ATLAS stanowią chronione znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.
 13. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, Użytkownik podlega sankcjom panującym na Portalu oraz przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 14. Właściciel i Administracja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników,
  2. treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (komentarze, posty, zdjęcia itp.),
  3. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie,
  4. dane umieszczone w Poradniku Klienta oraz cenniku (są to dane mające charakter wyłącznie informacyjny).
 15. Dla Użytkowników Portalu mogą być organizowane konkursy na zasadach określanych odrębnie i podawanych do wiadomości Użytkowników Portalu.
 16. Po weryfikacji każdy Użytkownik otrzymuje status "Młody". Poprzez swoją aktywność i zdobycie odpowiedniej ilości punktów, Użytkownik automatycznie uzyskuje następną rangę według kolejności:
  1. ,,Specjalista”,
  2. „Znawca”,
  3. ,,Majster”,
  4. ,,Super Majster”,
  5. "VIP".

Dodatkowo, niezależnie od aktywności i zdobytych punktów, na Portalu przyznane mogą być rangi:

 1. „VIP” - ranga, która oprócz możliwości uzyskania jej po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów, może być przyznana również honorowo przez Właściciela Portalu Użytkownikom, którzy wnieśli szczególny wkład w życie i rozwój Portalu,
 2. „ATLAS” - ranga pracowników Właściciela Portalu,
 3. „Administracja” - ranga osób zajmujących się administrowaniem Portalu AtlasFachowca.pl.

Właściciel i Administracja Portalu zastrzegają sobie prawo do dodania do listy nowych rang - w zależności od potrzeb.

 1. Każdy Użytkownik, by uzyskać kolejną rangę (poza ATLAS, Administracja i w wyjątkowych przypadkach VIP), musi spełnić odpowiednie wymogi punktowe (sprawdź tabelę punktów).
 2. W określonych indywidualnie przypadkach Administracja zastrzega sobie prawo do przyznawania Użytkownikom punktów dodatkowych. Szczegółowe zasady oraz Tabela punktów stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu i są integralną jego częścią.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści nowego Regulaminu bez konieczności odrębnego powiadomienia Użytkowników.
 2. Zmiany mogą następować w wyniku postulatów Użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych w związku z ważnym interesem Usługodawcy.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, usuwając swój Profil Użytkownika.
 4. Usunięcie swojego Profilu Użytkownika z jakichkolwiek powodów będzie skutkować wygaśnięciem umowy pomiędzy Portalem AtlasFachowca.pl a Użytkownikiem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 REGULAMIN DODAWANIA ZLECEŃ NA PORTALU:

 1. Klient dodając zlecenie zobowiązany jest wypełnić pola wymagane tj: Tytuł zlecenia, treść zlecenia, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Klient może wystawić nieograniczoną ilość zleceń na Portalu (o ile zlecenia te nie dotyczą jednego ogłoszenia).
 3. Klient wystawiający zlecenie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Użytkownikami.
 4. Klient wystawiający zlecenie może nie dokonać ostatecznego wyboru Fachowca na Portalu.
 5. Zlecenia na Portalu staną się ogólnodostępne po kliknięciu w link aktywacyjny, który przyjdzie na skrzynkę dodającego zlecenie.
 6. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie powinna wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 7. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Właściciela Portalu.
 8. Treści zamieszczane w zleceniach są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających stronę.
 9. Klient ma możliwość zmiany treści (edycji) Zlecenia.
 10. Publikacja Zlecenia kończy się:
  1. z chwilą wyboru Wykonawcy Zlecenia przez Zleceniodawcę,
  2. po upływie terminu publikacji Zlecenia ustalonego przez Zleceniodawcę,
  3. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zleceniodawcę.
 11. Administracja Portalu ma prawo do usunięcia zlecenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu AtlasFachowca.pl lub przepisy prawa.
 12. Właściciel Portalu oraz Administracja nie ponoszą odpowiedzialności za treści dodane w zleceniach.
 13. Właściciel Portalu oraz Administracja nie odpowiada za działania i zaniechania Klientów i Fachowców w przypadku akceptacji zlecenia i zawarcia między nimi umowy.
 14. Treści, które nie nadają się na publikacje mogą być zgłoszone do moderacji. Administracja rozpatruje daną treść i decyduje czy dane zlecenie może pozostać opublikowane.
 15. Pełną odpowiedzialność za wpisy, komentarze oraz odpowiedzi na zlecenia ponosi autor wpisu.
 16. Wystawianie zleceń w serwisie jest bezpłatne.

 

 

Słownik:

Uczestnik/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zalogowała

Klient – pełnoletnia osoba, która chce skorzystać z usług remontowo-budowlanych i zamieszcza swoje Ogłoszenie na Portalu