Dyplomy

Wszelkiego rodzaju dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające umiejętności budowlane, jakie zdobył dany Fachowiec. (Fachowiec może dodawać dyplomy w dowolnie utworzonych przez siebie kategoriach)