Szkoła wykonywania podłogi

Autor 
Sebastian Czernik
08.12.2014Komentarze (1)

Cykl „Szkoła wykonywania podłogi” omawia technologię wykonywania prac posadzkarskich. Porusza zarówno kwestie teoretyczne, porządkujące wiedzę na ten temat, jak i praktyczne, związane z problemami pojawiającymi się podczas prac budowlanych. Pierwsza część poświęcona jest rodzajom podłóg. W lekcji nr 2 piszemy o tym, jakie są rodzaje podkładów podłogowych i jak wygląda prawidłowy dobór warstw podłogowych w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu. W trzeciej odsłonie cyklu zajmujemy się technologią wykonywania podkładów cementowych ręcznie lub maszynowo. Lekcja 4 to wskazówki na temat aplikacji materiałów na bazie anhydrytu. Ostatnia część pokazuje przykłady typowych błędów i uszkodzeń warstw podłogowych oraz przedstawia informacje na temat zasad odbioru robót posadzkowych.

Zapraszamy do lektury!

Szkoła wykonywania podłogi - lekcja 1 - Rodzaje podłóg
Szkoła wykonywania podłogi - lekcja 2 - Rodzaje podkładów podłogowych, prawidłowy dobór warstw podłogowych
Szkoła wykonywania podłogi - lekcja 3 - Technologia wykonania podkładów cementowych
Szkoła wykonywania podłogi - lekcja 4 - Aplikacja materiałów na bazie anhydrytu
Szkoła wykonywania podłogi - lekcja 5 - Typowe błędy, uszkodzenia warstw podłogowych; zasady odbioru robót posadzkowych

 

Kategoria 

Nasi partnerzy