Biznes

Strony

Dokumenty uprawniające do świadczeń zdrowotnych podczas  wyjazdów zagranicznych

Podkategorie: Biznes

Lato to dla niektórych czas odpoczynku i wymarzonych zagranicznych  wakacji, a dla innych możliwość dorobienia do budżetu domowego przy tzw. pracach sezonowych, a czasami szansa na znalezienie stałej pracy. Wyjeżdżając za granicę nikt oczywiście nie planuje choroby, ale lepiej być...

Ogólne warunki zawierania umów

Podkategorie: Biznes

Nikogo już chyba nie trzeba przekonywać, że umowy warto zawierać na piśmie. Nie ma jednego idealnego wzoru umowy, który by bez zmian pasował do wszystkich sytuacji, gdyż umowa to są przede wszystkim ustalenia miedzy stronami, wzajemne negocjacje na tle konkretnej sytuacji.Strony mogą swobodnie...

Zasada składania korekt zeznań podatkowych

Podkategorie: Biznes

Prawo do korygowania zeznań podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnień podatnika. Może on skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i na korzyść organu podatkowego.Zasady korekty zostały określone w ustawie z  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j...

Usterki deweloperów, czyli mieszkanie z wadą

Podkategorie: Biznes

Kupując mieszkanie na tak zwanym wtórnym rynku, jeśli stwierdzimy już po dokonaniu transakcji kupna, że w mieszkaniu są jakieś usterki czy wady (np. po roku cieknie z sufitu, a w kącie wyłazi grzyb), niewiele możemy prawnie wyegzekwować. Po prostu widzieliśmy, co bierzemy, na co się godzimy. W...

Wypadki przy pracy

Podkategorie: Biznes

Budownictwo, obok górnictwa i przetwórstwa przemysłowego jest dziś sektorem gospodarki, który niesie najwyższe ryzyko utraty zdrowia i życia w pracy! W 2010 roku w wypadkach przy pracy na budowach zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 381 osób - wynika z danych PIP. Co druga ofiara...

Baba rządzi

Podkategorie: Biznes

W sprawach dotyczących remontu czy wykończenia domu obecnie decyzje podejmują z reguły kobiety. Nawet jeżeli zleceniodawcą i płatnikiem jest mężczyzna, a mieszka on z partnerką, to właśnie z nią konsultuje szczegóły i pyta o opinię. Dlatego, drodzy Panowie, czas na naukę rozmowy z kobietami....

Ustawa CPR

Podkategorie: Biznes

Największym „pożeraczem” energii są gospodarstwa domowe – 37,1%, transport miał 32,6% i przemysł 27,9%. Takie wyniki badań przeprowadzonych przez Komisję Unii Europejskiej w 2009 r.1 skłoniły ją do zaostrzenia polityki zrównoważonego budownictwa. Fundamentem dla jej założeń stał się Protokół z...

Korzystanie przez przedsiębiorcę z oznaczenia firmy, które jest łudząco podobne do oznaczenia którym posługuje się inna firma

Podkategorie: Biznes

1.    Używanie przez innego przedsiębiorcę oznaczenia, które stanowi czyn nieuczciwej konkurencjiPrzedsiębiorca prowadzący określoną działalność gospodarczą, niejednokrotnie posługuje się jakimś oznaczeniem czy to graficznym, słownym czy też słowno graficznym. Taki znak wyróżnia...

Różnice kursowe w ujęciu podatkowym i bilansowym

Podkategorie: Biznes

Rozwój stosunków gospodarczych sprawił, że przedsiębiorcy coraz częściej podejmują współpracę z kontrahentami zagranicznymi, a w dokonywanych transakcjach określają wynagrodzenie w walucie obcej. Bardzo często zdarza się, iż księgowanie i rozliczanie transakcji realizowanych w walucie obcej stanowi...

Ustawa o wyrobach budowlanych

Podkategorie: Biznes

Najważniejszym dokumentem legislacyjnym w Polsce w zakresie budownictwa jest Ustawa Prawo Budowlane. Z Ustawą ta powiązane są natomiast inne ustawy i rozporządzenia tworzące sieć unormowań prawnych dotyczących wszystkich aspektów związanych z budownictwem i budowaniem. W zakresie wprowadzania...

Strony

Nasi partnerzy