Biznes

Strony

Wpływ formy opodatkowania podatkiem dochodowym na wysokość płaconych podatków

Podkategorie: Biznes

Jednym z wymiarów, silnie determinującym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw są specyficzne formy organizacyjno-prawne, które traktowane mogą być wręcz jako kryterium własnościowe przesądzające o przynależności do sektora MSP. W zależności od posiadanego kapitału, skali...

Niedobory i nadwyżki w toku inwentaryzacji

Podkategorie: Biznes

Inwentaryzacja jest ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników...

Istota optymalizacji podatkowej

Podkategorie: Biznes

Podatki są istotnym wydatkiem w działalności gospodarczej. „Obyś płacił wysokie podatki” – mawiają ci, którzy życzą powodzenia w działalności gospodarczej i osiągania wysokich zysków. Z innej perspektywy patrzą na ten problem ci, którzy instruują podatników, jak można ograniczyć płacone podatki...

Jak zatrudnić stażystę w firmie

Podkategorie: Biznes

Staż to instrument aktywizacji zawodowej, korzystny zarówno z punktu widzenia stażysty jak i pracodawcy. Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań u pracodawcy w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na...

Fundusze unijne dla przedsiębiorczych

Podkategorie: Biznes

Kończą się już pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone dla Polski na wsparcie dla  przedsiębiorców w latach 2007- 2013. Aktualnie trwają rządowe przygotowania  do określenia kierunków wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020. Resort Rozwoju Regionalnego planuje wydatkowanie...

Nie daj się oszukać. Problemy Polaków pracujących w Niemczech

Podkategorie: Biznes

Od dwóch lat Polacy mogą w RFN bez problemu podejmować pracę. Deficyt fachowców nie jest na niemieckim rynku pracy niczym nowym. Niezmiennie brakuje inżynierów różnych specjalności, ale też opiekunek osób starszych. Obserwuje się także problemy ze znalezieniem fachowców w technicznych zawodach....

Czy przedsiębiorca może nagrywać rozmowy z kontrahentami?

Podkategorie: Biznes

Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek obciążone jest ciągle wysokim ryzykiem. Niejasność przepisów prawa, różne interpretacje przepisów podatkowych, to chleb powszedni przedsiębiorcy. Do tego dochodzą nierzadko problemy z nieuczciwymi inwestorami i kontrahentami. ...

Podatkowe konsekwencje zbycia majątku trwałego firmy

Podkategorie: Biznes

W myśl art. 22a updof oraz art. 16a updop, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie:• budowli, budynków oraz lokali będących odrębną własnością,• maszyn, urządzeń i środków transportu,• innych przedmiotów, gdy wymienione składniki majątku...

Zasady księgowości - ewidencja VAT

Podkategorie: Biznes

Różne zasady opodatkowania wiążą się z różnymi zasadami księgowości dla celów podatku dochodowego. Oprócz tych ewidencji podatnicy z reguły prowadzą szereg ewidencji podatkowych dla celów podatku VAT oraz akcyzy, a także inne ewidencje dla celów podatkowych zarówno branżowe, jak i obowiązujące...

Praktyczne porady dla tych, którzy chcą legalnie pracować we Włoszech

Podkategorie: Biznes

Ze względu na brak ofert pracy w naszym kraju, Polacy szukają zatrudnienia w wielu krajach Unii Europejskiej. Wielu  Polaków pracuje we Włoszech. Przed decyzją o wyjeździe warto zapoznać się z podstawowymi wymogami dotyczącymi zasad prawa włoskiego i wymogów , które trzeba spełnić, żeby...

Strony

Nasi partnerzy