Biznes

Strony

Czy koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności stanowią koszt uzyskania przychodu?

Podkategorie: Biznes

Każde przedsiębiorstwo dokonuje wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak prawo podatkowe ogranicza w wielu przypadkach możliwość pomniejszenia o te wydatki podstawy opodatkowania. Odbywa się to w ramach:- rozłożenia w czasie możliwości zaliczenia określonych wydatków...

Utrata dokumentacji podatkowej

Podkategorie: Biznes

Kataklizmy, które mogą dotknąć firmę, są różne: pożar, katastrofa budowlana z powodu np. trąby powietrznej, powódź. I właśnie powódź dotknęła ostatnio południe Polski. Ucierpiały z tego powodu nie tylko osoby fizyczne, ale i przedsiębiorstwa. Majątek stracili i jedni, i drudzy. Przedsiębiorcy będą...

Czy każdy niepełnosprawny ma prawo do renty?

Podkategorie: Biznes

Wiele osób, które poważnie chorują np. na przewlekłe choroby uważa, że nie są w pełni już sprawne i że powinny dostać rentę. Odmową przyznania świadczenia są rozczarowani. Tymczasem nawet poważne schorzenie nie oznacza automatycznie przyznania renty. Co więcej, nie każda osoba, która jest uznana za...

Prawidłowy odbiór prac budowlanych

Podkategorie: Biznes

Spory, które dotyczą zagadnień związanych z wykonaniem różnych prac z branży budowlanej należą do bardzo częstych spraw rozstrzyganych przed sądami, a przy tym są zaliczane do trudniejszych.W dużej mierze wynika to z braku jednoznacznych i spójnych przepisów prawa w tym zakresie , ale również z...

Czy przedsiębiorca może dochodzić swoich należności, gdy zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej?

Podkategorie: Biznes

Odpowiedź znajdziemy na powyższe pytanie w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm., dalej "Ustawa"). Od dnia 20 września 2008 roku przewidują one możliwość zawieszenia przez przedsiębiorcę...

W kryzysie firmy boją się zatrudniać nowych pracowników – alternatywą umowa na czas wykonania określonej pracy

Podkategorie: Biznes

Zapowiedzi kryzysu w budownictwie, który ma przyjść wraz z jesienią powodują, że polscy przedsiębiorcy budowlani boją się zatrudniać nowych pracowników. Przedsiębiorstwa zamiast zatrudniać nowych pracowników, wolą raczej płacić za nadgodziny tym osobom, które już pracę mają. Godziny nadliczbowe...

Odbiór mieszkania z rynku wtórnego

Podkategorie: Biznes

Odbiór własnego mieszkania to często bardzo stresująca sytuacja. Poniższy tekst opisuje alternatywę, jaką jest profesjonalny odbiór z wyspecjalizowaną w takich działaniach firmą.Popularne jest dzisiaj zlecanie odbiorów mieszkań zakupionych od deweloperów osobom z wykształceniem technicznym lub/i z...

Usterki deweloperów czyli mieszkanie z wadą

Podkategorie: Prawo i finanse

Kupując mieszkanie na tak zwanym wtórnym rynku, jeśli stwierdzimy już po dokonaniu transakcji kupna, że w mieszkaniu są jakieś usterki czy wady (np. po roku cieknie z sufitu, a w kącie wyłazi grzyb), niewiele możemy prawnie wyegzekwować. Po prostu widzieliśmy, co bierzemy, na co się godzimy.W...

Wypadki przy pracy

Podkategorie: Biznes

Budownictwo, obok górnictwa i przetwórstwa przemysłowego jest dziś sektorem gospodarki, który niesie najwyższe ryzyko utraty zdrowia i życia w pracy! W 2010 roku w wypadkach przy pracy na budowach zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 381 osób - wynika z danych PIP. Co druga ofiara...

Zmiany w przepisach o zawieszaniu działalności gospodarczej

Podkategorie: Biznes

Prawie każdy przedsiębiorca czasami natrafia na trudności przy prowadzeniu działalności. Interesy nie idą tak, jak powinny i zaczynają pojawiać się problemy z płynnością finansową, egzekwowaniem należności oraz spłatą zobowiązań. Z problemem tym zmierzyć muszą się często firmy specjalizujące się w...

Strony

Nasi partnerzy