Konserwacja pokryć z gontów drewnianych

Autor 
Izohan
19.12.2014Komentarze (0)

W przypadku dachów krytych gontami (oraz innych pokryć drewnianych) zmieniają się główne czynniki zagrażające trwałości izolacji. Drewno narażone jest na atak pleśni i grzybów oraz technicznych szkodników drewna – owadów. Konieczne jest także zabezpieczenie przed wpływem zmiennych czynników atmosferycznych.

Aby chronić atrakcyjne wizualnie pokrycia z gontów stosować należy preparaty impregnujące, takie jak IZOHAN IMPREGNAT W2. Środek wydatnie zwiększa odporność biologiczną drewna, nie zwiększając jego palności i nie pogarszając wytrzymałości. Tworzy bezbarwną powłokę zabezpieczającą odporną na zmienne warunki atmosferyczne.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże drewniane i drewnopochodne powinno być: suche, gładkie, równe, czyste, bez plam żywicy i tłuszczu, wolne od kurzu. Zażywiczone i zatłuszczone miejsca należy przemyć rozpuszczalnikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną, następnie wysuszyć.

2. APLIKACJA IMPREGNATU
Zabezpieczenie odbywa się metodą 2-3 krotnego smarowania pędzlem lub nanoszenia natryskiem w odstępach nie krótszych niż 4h, lub kąpieli całych elementów trwającej minimum 30 minut. Należy wprowadzić łącznie nie mniej niż 0,33 l preparatu na 1 m2 drewna (27 l/m3).

KONSERWACJA POKRYĆ Z ETERNITÓW, GONTÓW PAPOWYCH ORAZ POKRYĆ SMOŁOWYCH

POKRYCIA Z ETERNITÓW, GONTÓW PAPOWYCH
Gonty papowe oraz wciąż często spotykany eternit stanowią podłoża trudne. Specjalistycznymi środkami pozwalającymi na uszczelnianie pokryć z tych materiałów są IZOHAN ekodach i IZOHAN IZOBUD R. Produkty te mają funkcje nie tylko izolacyjne, ale też dekoracyjne. Ekodach to elastyczna masa dostępna w czterech kolorach: czarnym, czerwonym, zielonym i brązowym. Nadaje się też do stosowania na pokryciach z dachówek ceramicznych i blachodachówki. IZOBUD R to srebrny, refleksyjny lakier ograniczający stopień nagrzewania się dachu. Procedura aplikacji obu produktów jest bardzo zbliżona.

PODŁOŻA SMOŁOWE
Na podłożach smołowych nie można stosować materiałów asfaltowych, zarówno jeśli chodzi o dyspersyjne i rozpuszczalnikowe masy bitumiczne jak i papy. Smoła oddziałuje destrukcyjnie na tę grupę produktów uniemożliwiając utworzenie skutecznej hydroizolacji. Jedyny produkt, który może być zastosowany na pokryciu smołowym to powłoka izolacyjno-dekoracyjna IZOHAN ekodach.

Pęcherze powstałe na pokryciu smołowym

Niszczenie masy bitumicznej po nałożeniu na pokrycie smołowe

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  • Powierzchnia powinna być czysta i sucha.
  • W przypadku występowania nierówności, należy je uzupełnić używając masy szpachlowej.

2. NAKŁADANIE MASY

  • Przed rozpoczęciem pracy z ekodachem bądź IZOBUDEM R należy go dokładnie wymieszać, a podczas dłuższego malowania, mieszanie powtarzać co pewien czas.
  • Masę nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natryskiem.
  • W przypadku występowania podłoży krytycznych zaleca się wtopienie w powłokę z ekodachu włókniny o gramaturze 50-60 g/m2.

OCENA SYSTEMU IZOHAN IZOBUD
Ocena systemu IZOHAN IZOBUD, która miała na celu określenie właściwości izolacyjnych oraz wyznaczenie mechanizmu działania ochronnego, wykonana została przez Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej, autorstwa dr inż. Jacka Bordziłowskiego. Badania wykonano nowoczesną metodą badań korozyjnych, w której skład wchodzą pomiary impedancyjne. Pomiary impedancyjne dostarczają najwięcej informacji o procesach zachodzących na granicy faz beton/powłoka/elektrolit. Na podstawie analiz otrzymanych widm impedancyjnych można wnioskować o własnościach ochronnych różnego rodzaju powłok. Wielkość modułu impedancji (obrazującego właściwości izolacyjne) badanych systemów przedstawiono w tabeli.


Przebieg wskazuje na barierowy mechanizm działania ochronnego ocenianych powłok. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie właściwości izolacyjnych poszczególnych systemów. Najwyższe właściwości izolacyjne stwierdzono w przypadku asfaltowo-żywicznego systemu IZOHAN IZOBUD. Powłoka tego systemu charakteryzuje się wysokimi właściwościami barierowymi i pełną szczelnością w okresie ok. 200 godzin zanurzenia. Właściwości izolacyjne tego systemu obniżały się w funkcji czasu podczas zanurzenia, lecz nawet po 3,5 miesiącach ciągłego zanurzenia wykazywały wysokie walory ochronne.

W przypadku tradycyjnego systemu „PAPA NA LEPIKU” początkowo po 1,5 godzinie stwierdzono wysokie walory izolacyjne, które jednak uległy drastycznemu obniżeniu już po 168 godzinach (szybkość spadku właściwości izolacyjnych tradycyjnego systemu jest około 20-40 razy wyższa w porównaniu z systemem IZOHAN IZOBUD). System tradycyjny oraz inne systemy wykazywały znacznie niższe właściwości izolacyjne w porównaniu z systemem IZOHAN IZOBUD. Cechowały się one znacznie szybszą utratą właściwości barierowych (około 100 razy).

Tagi 
izohan
konserwacja pokryć
gonty drewniane

Nasi partnerzy