System IZOHAN IZOBUD: bezspoinowe pokrycia dachowe

Autor 
Izohan
15.12.2014Komentarze (0)

System IZOBUD pozwala na dostosowanie do bieżących potrzeb budowy. W tym artykule przedstawiamy system IZOHAN IZOBUD W, możliwości jego zastosowania i prace "krok po kroku".
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. OCZYSZCZENIE I WYRÓWNANIE
Podłoże betonowe musi mieć trwałą i jednorodną strukturę oraz wyrównaną powierzchnię. Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne– niedopuszczalny jest stały, nawet niewielki napływ wody w czasie wykonywania robót, uniemożliwiający wyschnięcie powłoki i uzyskanie właściwej jej przyczepności do podłoża.

2. GRUNTOWANIE
Odpowiednio przygotowaną powierzchnię należy zagruntować preparatem IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:1 (zużycie 0,2 kg/m2). Grubość jednej równomiernie rozprowadzonej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm. Optymalnie wynosi ona 0,6-0,7 mm. Powłoka niewyschnięta nie jest odporna na działanie wody.
 

WARSTWA ZBROJĄCA

1. APLIKACJA MASY

IZOHAN DYSPERBIT należy rozprowadzić pasami o szerokości zbliżonej do szerokości tkaniny zbrojącej, zaczynając od najniżej położonej części dachu. Do nakładania masy zaleca się stosowanie szczotek dekarskich.

2. WTOPIENIE TKANINY ZBROJĄCEJ
Na rozprowadzonej, świeżej warstwie należy wtopić, dokładnie dociskając, włókninę polipropylenową o gramaturze 50÷60 g/m2. Następnie pozostawić do wyschnięcia. Zakłady powinny mieć szerokość min. 10 cm, gdy długość wkładki nie przekracza 6 m i ok. 20 cm, gdy jest dłuższa. Na ułożonych pasach tkaniny należy rozprowadzić taką ilość masy, by uzyskać całkowite nasycenie tkaniny tą masą (zużycie ok. 0,6 kg/m2).

3. DRUGA WARSTWA ZBROJĄCA
W przypadku stosowania podwójnego zbrojenia należy nałożyć warstwę nasycającą włókninę, na niej po wysuszeniu warstwę masy asfaltowej, następnie na jeszcze mokrą masę należy wtopić tkaninę polipropylenową siatkową o gramaturze 48 g/m2. Należy postępować analogicznie, jak przy wtapianiu pierwszej tkaniny, zachowując oczywiście zasadę mijankowości spoin.

4. NAŁOŻENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ
Po całkowitym wyschnięciu masy, czego oznaką jest m. in. zmiana barwy z brunatnej na czarną w całym przekroju warstwy, można przystąpić do rozprowadzenia warstwy wierzchniej, przy czym zaleca się kontynuowanie prac na warstwie zbrojonej nie wcześniej niż dnia następnego. Warstwę wykończeniową należy nanosić na tkaninę fragmentami, a następnie bezpośrednio po posmarowaniu, w celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na promienie UV, stosować posypkę mineralną.

ZASTOSOWANIE ZBROJENIA W WARSTWIE IZOLACYJNEJ
Zastosowanie zbrojenia jest korzystne ze względu na wzrost trwałości pokrycia, stosowanie pokrycia podwójnego dodatkowo tą trwałość podnosi. Decyzję o stosowaniu na całej powierzchni dachu zbrojenia pojedynczego lub podwójnego należy uzależnić od lokalizacji budynku, wielkości powierzchni dachu, przeznaczenia budynku, okresu przewidywanej eksploatacji, etc.

WYSYCHANIE DYSPERBITU
Podobnie jak dla innych powłok bitumicznych czas potrzebny do wysuszenia zależy m. in. od warunków atmosferycznych i od grubości powłoki. W miesiącach letnich, dla powłoki nieuzbrojonej wynosi on średnio od 2 do 4 godzin. W miesiącach wiosennych i jesiennych, gdy temperatury zbliżone są do dolnej granicy stosowania mas tj. ok. +5°C, a wilgotność jest wyższa niż przeciętna, powłoka może wysychać do kilkunastu i więcej godzin, szczególnie w przypadku warstwy zbrojonej. O wyschnięciu masy świadczy zmiana barwy z brunatnej na czarną.

RENOWACJA POKRYCIA DACHOWEGO

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

  • Należy przeciąć lub wycisnąć pęcherze ze zniszczonego pokrycia dachowego (papowego) oraz wyczyścić remontowane miejsce.
  • Wycięty ubytek wypełnia się szpachlówką IZOHAN IZOBUD masa szpachlowa.
     

2. WARSTWA WIERZCHNIA

Na tak przygotowane podłoże nanosimy IZOHAN DYSPERBIT w dwóch warstwach, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej.

  • Miejsca styków połaci dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych, etc. wzmacniamy wtapiając tkaninę polipropylenową i wywijając ją na odpowiednią wysokość.
  • Ostatnią, jeszcze świeżą warstwę zaleca się posypać posypką mineralną. Pozwoli to na znaczne wydłużenie żywotności powłoki.

 

PRZED (zdjęcie po lewej) – pokrycie papowe wymagało renowacji. PO (zdjęcie po prawej) – uzyskano pokrycie pozbawione miejsc krytycznych – szwów

PRZED (zdjęcie po lewej) – połać o przekroju walcowym pokrywają liczne świetliki. PO (zdjęcie po prawej) – izolacja w obrębie świetlików odbyła się bez żmudnego dopasowywania i docinania. Świetliki pokryto preparatem IZOBUD R.

TERMOMODERNIZACJA DACHU

Płyty ocieplające możemy przyklejać na lepiki wodorozcieńczalne (IZOHAN IZOBUD WK) lub na lepik rozpuszczalnikowy IZOHAN STYROTEX. Przy pomocy masy IZOHAN IZOBUD WK możemy przyklejać zarówno płyty styropianowe jednostronnie, jak i dwustronnie laminowane papą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. OCZYSZCZENIE I WYRÓWNANIE

Powierzchnia powinna być równa, czysta, pozbawiona pyłu i kurzu. Nie może być przemrożona ani oszroniona.

2. GRUNTOWANIE
Powierzchnie betonowe, ceramiczne, ze starej papy itp. należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym (IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczony z wodą 1:1). Nie należy przechowywać rozcieńczonego roztworu.

3A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO
Przy klejeniu płyt ocieplających na podłożu betonowym należy dodatkowo nałożyć warstwę masy IZOHAN DYSPERBIT, w ilości ok. 1,5 kg/m2,do grubości ok. 1 mm suchej pozostałości.

3B. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA STALOWEGO
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone z rdzy, łuszczących się płatków starej farby, odtłuszczone.
 

PRZYKLEJANIE POLISTYRENU / WEŁNY MINERALNEJ ZA POMOCĄ IZOBUDU WK

1. NAŁOŻENIE KLEJU
Po 24 godzinach od zagruntowania podłoża można przyklejać płyty ocieplające. Na montażowe strony płyt ocieplających nakładamy 6-8 placków masy wielkości dłoni. Powierzchnia oraz zużycie kleju uzależnione są od strefy dachu: w strefie środkowej naniesienie kleju zajmuje powierzchnie 25% płyty, w brzegowej 35% płyty, w strefie narożnej 50% płyty. Przy klejeniu na blachę trapezową klej należy nanosić na górny element blachy.

2. DOCIŚNIĘCIE PŁYTY
Następnie po kilku, kilkunastu minutach (w zależności od temperatury)dokładnie, mocno dociskamy. Można smarować boki płyt. Czas wiązania uzależniony jest od warunków pogodowych (szczegóły w karcie technicznej preparatu).

PRZYKLEJANIE POLISTYRENU / SZKŁA PIANKOWEGO ZA POMOCĄ IZOHAN STYROTEXU

1. NAŁOŻENIE KLEJU PASMAMI
Po 24 godzinach od zagruntowania podłoża można przyklejać płyty ocieplające. Środek rozprowadza się na płytach pasami o szerokości 4 cm i grubości 2 mm. W strefie środkowej przyjmuje się średnio
4 pasma na metr; w strefie brzegowej i skrajnej należy zagęścić pasma. Płyty polistyrenowe powinny mieć minimalną grubość 5 cm. Połączenia płyt styropianowych wykonane za pomocą STYROTEXU nie mogą być narażone na temperaturę wyższą niż +40°C.

 

Dla podwyższenia jakości połączenia warstw izolacyjnych dachu w strefie brzegowej oraz narożnej (strefa gdzie ssanie wiatru jest największe) zaleca się stosować dodatkowo łączniki mechaniczne.
 

PRZYKLEJANIE PAPY PODKŁADOWEJ DO PŁYTY TERMOIZOLACYJNEJ

1. NAKŁADANIE KLEJU NA PŁYTĘ IZOLACYJNĄ

IZOBUD WK
nanosimy stosując pasy szerokości ok. 8 cm nakładane w ilości od 4 do 6 na 1 m szerokości płyty lub placki – cztery w narożach i jeden na środku płyty. Zużycie kleju wzrasta w tym przypadku o 30%.

2. DOCIŚNIĘCIE PAPY PODKŁADOWEJ
Rozwijamy rolkę papy podkładowej i dociskamy po ok. 15 minutach od nałożenia masy IZOBUD WK. Papę podkładową sklejamy między sobą na zakładkę.

3. ZGRZANIE PAPY WIERZCHNIEJ
Nie wcześniej niż po dwóch dobach zgrzewamy papę wierzchnią do papy podkładowej.

Do klejenia płyt styropapy wykorzystywany jest IZOBUD WK. Pokrycie płyty klejem musi się zwiększyć na krawędziach i brzegach dachu, gdzie wiatr oddziałuje najsilniej.

 

Podobnie jak w systemie IZOBUD powłoki można dekorować IZOBUDem R lub ekodachem (zdjęcie po lewej). Zastosowanie posypki papowej, IZOBUDu R lub ekodachu wydłuży trwałość pokrycia.

 Przeczytaj też artykuł "Systemy dachowe Izohan. Wybór systemu".

 

 

 

Tagi 
izohan
izobud w
dach
warstwa zbrojąca

Nasi partnerzy