Tras reński – właściwości i zastosowanie

Autor 
Sebastian Czernik
03.03.2015Komentarze (2)

Tras reński to dodatek stosowany podczas produkcji gotowych zapraw budowlanych, występujący  między innymi w zaprawach murarskich. Jakie ma właściwości? 
 

Zaprawy budowlane są mieszaninami wielu składników, dobranych w taki, aby gotowy materiał budowlany charakteryzował się optymalnymi dla jego zakresu stosowania właściwościami. Najważniejsze składniki suchej zaprawy budowlanej to:

  • spoiwo (cementy portlandzkie lub wysokoglinowe, gips, anhydryt, wapno hydratyzowane),
  • spoiwo polimerowe (redyspergowalne żywice proszkowe),
  • wypełniacze (piaski kwarcowe, piaski i mączki wapienne, mączki dolomitowe, perlit itp.),
  • dodatki (zagęstniki, aktywatory lub środki opóźniające wiązanie, plastyfikatory, zwilżające, hydrofobowe, napowietrzające, pigmenty).  
     

Dodatki pozwalają na poprawę zarówno parametrów roboczych, jak i właściwości technicznych zapraw utwardzonych. Przykładem bardzo ciekawego dodatku do zapraw budowlanych jest tras reński (inaczej trass lub puculana), stosowany podczas produkcji zapraw murarskich, zapraw od spoinowania, a nawet zapraw klejących do okładzin ceramicznych lub kamiennych.
 

Dlaczego reński?
Tras
jest minerałem pochodzenia wulkanicznego, koloru szarego lub kremowego, składającym się przede wszystkim z dwutlenku krzemu oraz zawierającym tlenki innych pierwiastków chemicznych. Materiał skalny pochodzenia wulkanicznego był z powodzeniem stosowany już przez starożytnych Rzymian, którzy dodawali go do zaprawy wapiennej stosowanej np. podczas budowy akweduktów dostarczających wodę do miast czy nawet budowy Koloseum. Surowiec pozyskiwali z okolic Wezuwiusza na południu Półwyspu Apenińskiego. Z czasem złoża trasu odnaleziono również  na terenach dzisiejszych Niemiec, w dorzeczu Renu i Mozeli, stąd tez pojawiło się stosowane do dziś określenie tras reński.
 

Na przekór wykwitom
W postaci, w jakiej występuje w środowisku naturalnym, tras nie twardnieje pod wpływem wilgoci, jednak w połączeniu ze spoiwem cementowym, ewentualnie wapiennym, oraz wodą pozwala na uzyskanie zaprawy o bardzo zagęszczonej strukturze. Podczas wiązania spoiwa, znajdujący się w zaprawie wodorotlenek wapnia reaguje z trasem, tworząc nierozpuszczalny w wodzie krzemian. Dzięki temu mniejsze jest ryzyko wystąpienia wysoleń lub wykwitów wapiennych na powierzchni zaprawy. Nowo powstały kryształ silnie zagęszcza strukturę zaprawy, ograniczając tym samym ilość wody, jaka kapilarnie może się do niej dostać. Jak wiadomo, woda dostająca się w strukturę materiałów budowlanych ma możliwość wypłukiwania i transportowania soli, które po jej odparowaniu również mogą się odkładać na powierzchni zaprawy w postaci trudnych do usunięcia i szpecących estetykę wykwitów. 
 

Fot. 1. Aby uniknąć wykwitów i wysoleń warto zastosować zaprawę zawierającą tras reński

Ze względu na te unikalne właściwości, tras reński znajduje zastosowanie przede wszystkim w zaprawach murarskich do klinkieru stosowanych do murowania lub spoinowania murów licowych, nieosłoniętych dodatkową warstwą wyprawy tynkarskiej. Tras, zastosowany jako dodatek do suchej mieszanki, wiąże chemicznie te składniki, które mogłyby się przyczynić do wystąpienia wykwitów. 
 

Tras w produktach ATLASA
ATLAS ma w ofercie trzy zaprawy zawierające w swym składzie dodatek trasu reńskiego. Są to:

  • Zaprawa murarska do klinkieru ATLAS.

 

  • Renowacyjna zaprawa murarska z trasem RZM ATLAS Złoty Wiek.

 

  • Biała trasowa zaprawa klejąca TZK ATLAS Złoty Wiek.

  

Zaprawy murarskie zalecane są do murowania i spoinowania cegły klinkierowej o różnej nasiąkliwości. Ich użycie pozwala ograniczyć możliwość wystąpienia nieestetycznych wykwitów na powierzchni zaprawy.

Zaprawa klejąca TZK Złoty Wiek jest natomiast klejem do mocowania płytek kamiennych lub ceramicznych przeznaczonym na trudne, stare podłoża (zdegradowane przed długotrwałe zawilgocenie, działanie soli i skażeń biologicznych). Zaprawa TZK produkowana jest na bazie białego cementu portlandzkiego oraz zawiera wspomniany dodatek trasu, aby do minimum ograniczyć możliwość wykwitów solnych lub wapiennych na mocowanych elementach. Stosowana jest przede wszystkim podczas konserwacji obiektów zabytkowych.

Tagi 
tras
klinkier
cegła do klinkieru
wykwity
zaprawa do klinkieru

Nasi partnerzy