ATLAS Monter T-5 i T-15 – jak montować, to skutecznie

Autor 
Jakub Klimczak, Grupa ATLAS
17.04.2018Komentarze (0)

Zaprawy montażowe marki ATLAS łączy szybki czas wiązania oraz szerokie możliwości zastosowania.

Zadania, jakie stawiamy zaprawom montażowym ATLAS Monter, to trwałe kotwienie elementów stalowych i z tworzyw sztucznych w podłożach:
→ murowanych
→ betonowych
→ żelbetowych
wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

ATLAS Monter T-5: uniwersalność zastosowania

Tego produktu nie może zabraknąć na liście żadnego fachowca. Receptura zaprawy została tak opracowana, aby następował bardzo szybki przyrost wytrzymałości mechanicznej przy jednoczesnym krótkim czasie wiązania.

Wytrzymałość Montera T-5 na ściskanie:
→ po 1 h – powyżej 10 MPa (100 barów)
→ po 3 h – powyżej 12 MPa
→ po 24 h – min. 20 MPa
→ po 28 dniach – powyżej 44 MPa

Powierzchnie pionowe: 
Wytrzymałość pozwala na bezpieczne osadzenie elementów w płaszczyznach pionowych, np.:
→ słupka balustrady w czole płyty balkonu,
→ wspornika anteny, zawiasów drzwiowych czy uchwytów rur w ścianie (fot. 1),
→ puszek, gniazd, skrzynek elektrycznych, przejść rurowych i innych elementów instalacyjnych w ścianie (fot. 2–5).


Przykład zastosowania: osadzanie haka zawiasów bramowych

Przykład zastosowania: obsadzanie puszki elektrycznej

Zwilżenie podłoża przed przystąpieniem do montażu.


Nakładanie zaprawy Atlas Monter T-5.​


Pasowanie puszki w otworze.​


Obsadzona puszka elektryczna.​

Powierzchnie poziome:
Przyczepność prętów żebrowanych (średnica 16 mm) otulonych zaprawą do betonu to min. 12,5 MPa (w warunkach suchych) i ponad 13,5 MPa (w warunkach wilgotnych). Przemieszczenie tych prętów przy działaniu siłą 75 kN (≈ 7,65 t) nie przekracza 0,6 mm. Zaś wytrzymałość samej zaprawy na ściskanie po 28 dniach to ponad 44 MPa.
Tak dobre parametry wytrzymałościowe pozwalają na używanie Montera T-5 m.in. do:

 kotwienia poręczy, słupków ogrodzeń, hamaków czy huśtawek,
 stabilizacji odpływów punktowych i liniowych,
→ niekonstrukcyjnych napraw ubytków w elementach prefabrykowanych, płytach stropowych i ściennych, tynkach i posadzkach z betonu lub zapraw cementowych (należy wymieszać zaprawę z piaskiem kwarcowym – zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej produktu).​

Inne zastosowania: 
→ Wykonywanie wyobleń (faset) pod warstwy hydroizolacji. Takie zaokrąglenia są istotne ze względu na brak możliwości wygięcia materiału rolowego, typu papa lub membrana, pod kątem prostym. Wszelkie próby takiego postępowania grożą uszkodzeniem izolacji.
→ Czasowe uszczelnienie punktowych wycieków wody. W tym celu można użyć fabrycznie przygotowanej mieszanki lub z dodatkiem piasku kwarcowego w proporcji 1:1. Taka właściwość umożliwia wykonanie hydroizolacji lub przeprowadzenie niezbędnych robót naprawczych.

Zaprawa Monter T-5 nie powoduje chlorkowej* korozji elementów metalowych, zatem nie trzeba się martwić o szybsze starzenie techniczne i pogarszający się wygląd (np. z powodu rdzy) mocowanego w ten sposób słupka czy wspornika.

* Korozja chlorkowa – jeden z rodzajów korozji, który w przypadku metali objawia się powstawaniem rdzy. Jest spowodowana oddziaływaniem jonów chlorkowych (są one zawarte m.in. w środkach odladzających lub wodzie morskiej) i zachodzi w obecności tlenu i wilgoci.

ATLAS Monter T-15: mocowanie elementów na powierzchniach poziomych

ATLAS Monter T-15 to szybkowiążąca zaprawa montażowa na bazie cementu, przeznaczona do:
→ wykonywania zakotwień niekonstrukcyjnych elementów stalowych i betonowych, np. słupków ogrodzeniowych, parkingowych, elementów małej architektury (fot. 7–10),
→ wykonywania podlewek pod urządzenia i maszyny,
→ wykonywania napraw i wypełniania niewielkich ubytków w podkładach podłogowych, maks. do 50 mm (fot. 6).
Monter T-15 może być stosowany nietylko wewnątrz, ale również w warunkach zewnętrznych, w temperaturze od 5 do nawet 30 ̊C. Zaprawa nie powoduje korozji stali, przeciwnie – stanowi warstwę ochronną.

Szybkość i trwałość:
Mocowany element jest stabilnie obsadzony już po 15 minutach, wykazuje doskonałą wytrzymałość na ściskanie. Atlas Monter T15 bardzo dobrze trzyma się zarówno podłoża, jak i kotwionego elementu. 
Wyróżnia się następującymi parametrami:

→ przyczepność prętów żebrowanych (średnica 16 mm) otulonych zaprawą do betonu to min. 16 MPa (w warunkach suchych) i min. 15 MPa (w warunkach wilgotnych),
→ przyczepność do podłoża betonowego – min. 2 MPa,
→ przyczepność otulonej zaprawą stali do betonu przy ścinaniu – min. 30 kN,
→ wytrzymałość na zginanie – min. 7,5 MPa.

Przykład zastosowania: wypełnianie ubytków w podkładach podłogowych​

Wytrzymałość Montera T-15 na ściskanie:
→  po 6 h – min. 25 MPa
→  po 24 h – 35 MPa
→  po 28 dniach – min. 70 MPa

Inne właściwości:
→ W zastosowaniach zewnętrznych istotna jest niska wrażliwość materiału na oddziaływanie czynników pogodowych. Kompatybilność cieplna (zamrażanie–rozmrażanie) jest określona przyczepnością do podłoża betonowego po 50 cyklach i wynosi min. 2 MPa. Dla deklarowanych wartości nie ma spadku przyczepności, co potwierdza bardzo niską wrażliwość produktu na działanie czynników środowiskowych.
→ Dzięki płynnej konsystencji Monter T-15 dokładnie wypełnia puste przestrzenie między podłożem a mocowanym elementem. Nadaje się też do wypełniania wąskich przestrzeni, np. pod maszyny i urządzenia wymagające równego i mocnego podłoża.
→ Atest PZH potwierdza możliwość zastosowania produktu w przypadku basenów kąpielowych, zbiorników przeznaczonych na wodę pitną, urządzeń i konstrukcji mających kontakt z wodą przeznaczoną do celów spożywczych.

Przykład zastosowania: kotwienie elementów

Przygotowanie otworu do zakotwienia.​


Weryfikacja szerokości szczeliny. Dla zaprawy Atlas Monter T-15 może ona wynosić od 20 mm do 50 mm.


Kotwienie elementu.


Gotowy zakotwiony element.

! Przy uzupełnianiu ubytków i naprawie uszkodzonych elementów należy przestrzegać zasady, że zarówno naprawiany element, jak i materiał do naprawy powinny mieć zbliżone parametry wytrzymałościowe.

Artykuł ukazał się w magazynie ATLAS fachowca, numer 1 marzec 2018 

Nasi partnerzy