Jak wyceniać prace glazurnicze?

Autor 
Janusz Tomzik, wykonawca
28.03.2018Komentarze (0)

Do prac glazurnika zalicza się nie tylko układanie płytek, lecz także wszelkie czynności przygotowawcze oraz wykończeniowe. Liczba dodatkowych zabiegów zależy od rodzaju inwestycji. Co trzeba więc wziąć pod uwagę, sporządzając wycenę prac glazurniczych?

To oczywiste, że inaczej będzie wyglądać kosztorys ułożenia prostej podłogi, inaczej wykonania tarasu, a jeszcze inaczej zrobienia całej łazienki. Aby prawidłowo obliczyć koszty, powinniśmy dokonać szczegółowej analizy inwestycji. Nie należy podejmować próby wyceny na podstawie samego kosztu metra kwadratowego ułożenia płytek. Taki sposób wyliczenia najczęściej wiąże się z niedoszacowaniem, co w konsekwencji może narazić na straty zarówno inwestora, jak i wykonawcę. Najważniejszą sprawą jest zatem ustalenie, co rozumiemy przez ułożenie metra kwadratowego płytek, bo właśnie to przysparza największych problemów jednej i drugiej stronie.

Ułożenie metra kwadratowego płytek – jak to rozumieć?
Ogólnie rzecz biorąc, cena za metr kwadratowy odnosi się do układania płytek (I gatunku) o typowych wymiarach 33 × 33 cm (choć obecnie najczęściej są to 30 × 60 cm oraz 60 × 60 cm), na prostym i przygotowanym już podłożu. W przypadku małych zleceń (powierzchnie poniżej 10 m2) cena za jeden metr kwadratowy płytek będzie wyższa niż w przypadku dużych powierzchni. Cena samego ułożenia musi być przy wycenie uzupełniona o koszty wszelkich dodatkowych czynności, typu: zabiegi glazurnicze, prace przygotowawcze i wykończeniowe. Powinny one stanowić osobne punkty kosztorysu.

Cena zależna od rodzaju materiału i miejsca układania
Wyłożenie ścian wymaga więcej czasu, niż ma to miejsce w przypadku podłogi. Ceramika, gres, klinkier, kamień – każdy z tych materiałów zachowuje się inaczej. Jedne można ciąć przy użyciu maszynki ręcznej, innych już nie. Ceramikę ścienną obrabia się stosunkowo łatwo, gres i klinkier trudniej, natomiast kamień naturalny jest najbardziej kapryśny, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz użycia odpowiednich narzędzi.

Cena zależna od formatu
W celu obliczenia przybliżonej ogólnej ceny ułożenia metra kwadratowego płytek o mniejszych wymiarach niż typowe, proponowane jest skorzystanie ze wzoru:

gdzie:
a – pole powierzchni typowej płytki
b – pole powierzchni mniejszej płytki
c – cena mułożenia typowej płytki
 

Przykład:
→  typowa płytka – 33 x 33 cm (pole powierzchni jednej płytki = 0,11 m2)
→  mniejsza płytka – 20 x 25 cm (pole powierzchni jednej płytki = 0,05 m2)
→  cena m2 ułożenia typowej płytki = 70 zł/m2

Obliczenie:
 

Powyższy wzór nie powinien być stosowany dla:
→ mozaiki,
→ kamyków,
→  dekorów,
→  cygar,
→  listew szklanych,
→  płytek wielkoformatowych,
→  spieków kwarcowych.
Klejenie wymienionych wyżej materiałów powinno być wyceniane indywidualnie.

UWAGA!
W przypadku innych formatów, aby potwierdzić słuszność powyższego sposobu obliczania ceny, można wykonać małą analizę. Dla płytek o typowych wymiarach (33 x 33 cm i większych) – metr kwadratowy składa się maksymalnie z dziewięciu płytek, natomiast jeśli mamy do czynienia z formatem 20 x 25 cm – na metrze kwadratowym musimy ułożyć już dwadzieścia płytek. Każda z nich wymaga osobnego klejenia i ustawiania, dlatego jest sprawą oczywistą, że cena usługi rośnie wraz ze zmniejszającym się formatem. Stąd można również wnioskować, że typowe wymiary, takie jak: 33 x 33, 30 x 60 i 60 x 60 cm, generują najmniejsze koszty robocizny.

foto: Janusz Tomzik

Prace dodatkowe
Po ustaleniu ceny za metr kwadratowy, uwzględniającej format, materiał i miejsce układania, możemy przejść do wyliczenia kosztów dodatkowych prac (zabiegi glazurnicze, prace przygotowawcze i wykończeniowe). Z reguły, im bardziej żmudna praca, tym wyższa jest jej cena – wiąże się to również ze stopniem trudności wykonania oraz kosztem zużycia narzędzi.

Zabiegi glazurnicze
Otwory, wycięcia, szlifowanie krawędzi najłatwiej jest wykonać w miękkim materiale, najtrudniej – w gresie czy twardym kamieniu. Precyzyjne cięcia wykonywane z wykorzystaniem maszyny wodnej również stanowią odrębny punkt wyceny. Warto podkreślić, że w przypadku materiałów, których nie można ciąć maszynką ręczną (m.in. kamień, gruby klinkier oraz płytki z głęboko fakturowaną powierzchnią), należy liczyć się z kosztami, które trzeba zapłacić za każdy metr bieżący cięcia. Dodatkowe punkty wyceny powinny dotyczyć również: układania/nacinania cokołów/czół, układania małych elementów glazurniczych (dekory, cygara, pasy mozaiki), zakładania profili glazurniczych, wykonywania cięć po łuku oraz innych.
Fugowanie może, lecz nie musi, zawierać się w kosztach ułożenia metra kwadratowego płytek. Wpływ na to ma rodzaj i ilość spoiny oraz miejsce spoinowania. Łazienki zwykle wymagają indywidualnego podejścia, a cena fugowania nie mieści się w usłudze położenia płytek. W przypadku fugi epoksydowej cena spoinowania wzrasta. Podobnie wygląda to w przypadku spoinowania drobnych kafelków, takich jak cegiełki czy mozaika. Wyceniając spoinowanie dużych płytek, najlepiej jest obliczyć metry bieżące. W tym celu można posłużyć się poniższym wzorem. Wyprowadza on wynik dla jednego metra kwadratowego płytek, w zależności od formatu:

(bok A płytki + bok B płytki) x (m2 ÷ pole powierzchni płytki)

Przykład:
→ płytka 30 x 60 cm (pole powierzchni jednej płytki = 0,18 m2)
(0,3 + 0,6) x (1 ÷ 0,18) = 5 m.b./m2

Tej metody wyceny spoinowania nie powinniśmy stosować w przypadku płytek o bardzo małych rozmiarach. Wycena fugowania mozaiki powinna być sprawą indywidualną i raczej ustalaną za metr kwadratowy.

Prace przygotowawcze i wykończeniowe
To one składają się na dużą część wyceny. Należą do nich m.in.:

→  skucie i utylizacja płytek,
→  wyrównanie i przygotowanie podłoża,
→  przeróbki instalacyjne,
→  wykonanie i instalacja zabudów/półek/brodzików/wanien,
→  zastosowanie uszczelnień podpłytkowych, dylatacji,
→  korygowanie i prostowanie powierzchni schodów,
→  montaż ceramiki i armatury,
→  malowanie,
→  uszczelnienia.
Nawet drobne prace przygotowawcze, takie jak powierzchniowe wyrównywanie podłoża czy nawet gruntowanie, nie wliczają się w cenę za metr kwadratowy ułożenia płytek. Każdą czynność liczy się osobno.

Lokalizacja i komfort pracy
Jeśli lokalizacja inwestycji powoduje trudności logistyczne lub jeśli prace są dla glazurnika niewygodne, koszt usługi może wzrosnąć. Podwyższone ceny usług obserwujemy najczęściej w dużych miastach – ma to ścisły związek z niedogodnościami komunikacyjnymi, utrudnionym dostępem do miejsca zlecenia. Pamiętajmy, że w interesie inwestora jest zapewnienie glazurnikowi możliwie najwyższego komfortu pracy.


foto: Janusz Tomzik

Przykładowa wycena
Wycena prac glazurniczych dotycząca kompleksowego remontu łazienki:
1. Demontaż wanny, umywalki, kaloryfera, elementów łazienkowych
2. Skucie glazury i terakoty (z wyniesieniem i utyLizacją)
3. Kompleksowe wykonanie su tu podwieszanego
4. Przeróbki hydrauliczne
5. Przeróbki elektryczne
6. Montaż/zabudowa stelaża podtynkowego
7. Gruntowanie, wyrównanie, przygotowanie powierzchni
8. Wykonanie stelaża pod półkę
9. Wykonanie uszczelnienia podpłytkowego
10. Montaż i zabudowa wanny
11. Układanie glazury (ceramika rekty kowana 30×60cm)
12. Układanie terakoty (gres 40 × 40 cm)
13. Układanie pasów mozaiki
14. Ścinanie krawędzi dla narożników zewnętrznych
15. Wykonanie otworów
16. Wykonanie cięcia precyzyjnego
17. Wykonanie wejścia rewizyjnego
18. Fugowanie fugą epoksydową
19. Montaż kaloryfera
20. Montaż kompletu WC (sedes, przycisk, deska)
21. Montaż kompletu umywalkowego (umywalka, bateria, syfon, zaworki)
22. Montaż baterii wanny z uchwytem słuchawki
23. Montaż mebli łazienkowych
24. Montaż elementów łazienkowych
25. Montaż lustra
26. Wykonanie uszczelnień silikonowych
27. Czyszczenie, impregnacja
28. Transport materiału

! Co daje szczegółowa wycena?
Szczegółową wycenę warto tworzyć. Dzięki niej poznajemy koszty robocizny jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Pozwala nam to uniknąć ewentualnych nieporozumień oraz redukuje do minimum ewentualne wystąpienie nieprzewidzianych wydatków. Wycena glazurnicza wylicza nie tylko realne koszty robocizny, ale i ukazuje poziom profesjonalizmu wykonawcy, jego wiedzę z zakresu technologii prac budowlanych oraz płytkarskich.

Artykuł zaczerpnięty ze strony Janusza Tomzika: www.glazurnikwawa.pl

Artykuł ukazał się w magazynie ATLAS fachowca, numer 1 marzec 2018 

Nasi partnerzy