Naprawa posadzek i podkładów podłogowych

Autor 
Sebastian Czernik, ATLAS
27.03.2014Komentarze (0)

Odspojenie od podłoża

Metoda naprawy zależy od wielkości, rozmieszczenia i przyczyn odspojeń. Na dużych powierzchniach konieczne jest skucie całej warstwy, przy mniejszych – objawiających się głuchym odgłosem podczas ostukiwania wystarczające może być wykonanie lokalnej naprawy.

Podkład podłogowy lub posadzka aby stanowić odpowiednio mocne i stabilne podłoże pod inne okładziny nie może być odspojony. W przypadku usuwania podkładu lub posadzki z całej powierzchni, ważne jest aby ocenić jakie były przyczyny wystąpienia nieprawidłowości:

  • niewłaściwe przygotowanie podłoża(brak gruntowania, pozostawienie warstw pogarszających adhezję, itp.)
  • właściwości lub parametry podłoża (niska wytrzymałość, zanieczyszczenia itp.)
  • błędy wykonawcze (np. brak dylatacji, niewłaściwy dobór grubości warstwy)
  • niewłaściwa jakość materiału, brak wzmocnienia siatką itp.

Po przeprowadzeniu analizy uszkodzeń i ich przyczyn można podjąć działania które wyeliminują je w przyszłości a tym samym dobrać zarówno materiał jak i technologię prac naprawczych (np. poprzez wprowadzenie dodatkowego zbrojenia w postaci siatek ze zgrzewanych prętów itp., mniejszy rozstaw dylatacji itp.)

Rysy i spękania
Spękania mogą przyczynić się do dalszego, stopniowego  niszczenia warstwy posadzkowej i utraty jej parametrów a także do uszkodzenia warstwy posadzkowej np. okładziny ceramicznej. Ich naprawa ma doprowadzić do ponownego połączenia krawędzi materiału w obrębie spękania i przywrócić warstwie oczekiwaną funkcjonalności – sposób postępowania w zależności od zakresu nieprawidłowości podany jest w poniższej tabeli.
 

Nierówna powierzchnia

W przypadku niektórych wykładzin posadzkowych np. nawierzchni sportowych lub wykładzin PVC stosowanych w obiektach służby zdrowia,konieczne może być wyrównanie podłoża – w przeciwnym wypadku nierówności odwzorują się na wykładzinie, posadzka będzie nierówna i niebezpieczna dla użytkowników. Podobna sytuacja jest również w przypadku wykładzin z płytek ceramicznych, są co prawda zaprawy klejące do stosowania w grubej warstwie (nawet do 20 mm), ale z uwagi na cenę i związane z tym koszty bardziej właściwe wydaje się zastosowanie cementowych zapraw które wcześniej zniwelują nierówności do oczekiwanego stanu. Stosuje się w tym celu cienkowarstwowe masy szpachlowe będące specjalnym rodzajem podkładów podłogowych do stosowania w bardzo cienkich warstwach. Należy jednak zwrócić uwagę że nie każdą masę tego typu można stosować do wyrównania jastrychy grzewczego, czyli podkładu w którym zamontowane jest ogrzewanie podłogowe. Zaleca się tutaj przestrzegać zasady w której do wyrównania podkładu na bazie cementu stosuje się masy szpachlowe również na bazie cementu i analogicznie tak samo w przypadku podkładów na bazie siarczanu wapnia. Warto też zaznaczyć że w przypadku obu typów zapraw szpachlowych bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej przyczepności do podłoża. Jest to konieczne z uwagi na małą grubość stosowanej warstwy wyrównawczej.

Kategoria 
Tagi 
naprawa posadzek
naprawa podkładów podłogowych
odspojenia
rysy
spękania

Nasi partnerzy