Posadzki żywiczne

Autor 
Sebastian Czernik, Grupa ATLAS
10.04.2014Komentarze (0)

Posadzki żywiczne mogą być wykonywane na bazie spoiw: epoksydowych, poliuretanowych, epoksydowo poliuretanowych, akrylowych, winyloestrowych, poliestrowych, epoksydowo-cementowych. Najczęściej w praktyce budowlanej stosuje się dwa pierwsze rodzaje spoiw, dlatego na nich się teraz skupimy. 

 

Właściwości żywic epoksydowych:

 • bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna,

 • odporność na agresywne roztwory kwasów nieorganicznych i organicznych (za wyjątkiem fluorowodorowego i octowego), roztwory soli nieorganicznych i wodorotlenków oraz na materiały pędne 

 • odporność na ścieranie, 

 • odporność uderzenia i zarysowanie, 

 • brak elastyczności, 

 • podatność na promieniowanie UV.

 

Właściwości żywic poliuretanowych:

 • elastyczność, 

 • wysoka wytrzymałość na rozciąganie, 

 • zdolność do mostkowania rys,

 • odporność na obciążenia rozcieńczonymi kwasami i zasadami, materiałami pędnymi i smarami, olejami, tłuszczami oraz aromatycznymi węglowodorami i estrami,

 • odporność na promieniowanie UV.

  Podstawą prawidłowego wykonania posadzki żywicznej jest odpowiednie przygotowanie podłoża i jego parametry wytrzymałościowe. Podłoże musi być czyste i wolne od substancji mogących pogorszyć przyczepność (kurz, pył, luźne i niezwiązane fragmenty, środki antyadhezyjne,  zabrudzenia). Do oczyszczania powierzchni stosować można m.in. odkurzanie, zmywanie, czyszczenie mechaniczne, szlifowanie, frezowanie, młotkowanie, piaskowanie, śrutowanie itp. Ubytki w podłożu, w zależności od ich wielkości, zaleca się uzupełnić zaprawami reprofilacyjnymi typu PCC. Podłoże powinno być suche, wyrezonowane (dla betonu przez przynajmniej 28 dni) oraz zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci.

 •  

 

Kompozycje żywic poliuretanowych lub/i epoksydowych służą do wykonywania:

 • warstw lakierniczych (inaczej powłokowych),

 • posadzek cienkowarstwowych gr. 0,5–1 mm (inaczej wylewanych),

 • posadzek grubowarstwowych gr. 1–5 mm (inaczej szpachlowych).

 •  

Powłokę ochronną (lakierowanie) wykonuje się poprzez dwu-, trzykrotne naniesienie żywicy (nie jest tu zwykle wymagany grunt, jego funkcję pełni pierwsza warstwa). Taka powłoka wykonywana jest jako gładka.

 

Systemy posadzek cienko- lub grubowarstwowych występują w dwóch wariantach, jako:

 • posadzka gładka składająca się z:

 •  
 1. gruntu,

 2. posypki z piasku kwarcowego (opcjonalnie),

 3. kompozycji podstawowej (czysta żywica lub zmieszana z piaskiem kwarcowym),

 4. kompozycji zamykającej – lakierowania (opcjonalnie);
 5.  
 6.  
 7.  
 • posadzka antypoślizgowa - składa się z:

 •  
 1. gruntu,

 2. posypki z piasku kwarcowego (opcjonalnie),

 3. kompozycji podstawowej (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem kwarcowym),

 4. posypki z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji – zależy od wymaganej klasy antypoślizgowości,

 5. kompozycji zamykającej.


Posadzki cienkowarstwowe stosuje się w pomieszczeniach nie narażonych na intensywne obciążenia ruchem kołowym i przy słabym lub ograniczonym oddziaływaniu agresywnych czynników (przy takich obciążeniach mogą być także stosowane powłoki lakiernicze).

Posadzki grubowarstwowe  stosuje się w budownictwie przemysłowym, użyteczności publicznej, generalnie dla wysokich obciążeń mechanicznych i przy obecności agresywnych czynników zewnętrznych. Epoksydowe żywice do wykonywania powłok grubowarstwowych mogą być mieszane z piaskiem do żywic (takim samym jak do wykonywania posypki).

 

Materiał do wykonywania posadzki żywicznej nanoszony może być:

 • ręcznie – za pomocą wałka, pędzla lub szpachli. Żywice nanoszone wałkiem należy rozprowadzić równomiernie na podłożu, np. za pomocą specjalnej listwy, a następnie za pomocą wałka z krótkim włosiem (jest to specjalny wałek do żywic) energicznymi ruchami w prostopadłych do siebie kierunkach wetrzeć w podłoże. Materiał wylewany rozprowadzić równomiernie za pomocą kielni lub rakli warstwą o odpowiedniej grubości, a następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami.

 • mechanicznie – za pomocą agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi producenta.

 •  

 

Kategoria 
Tagi 
posadzki żywiczne
żywice epoksydowe
żywice poliuretanowe

Nasi partnerzy