Posadzki i podkłady z ogrzewaniem podłogowym

Autor 
Sebastian Czernik, ATLAS
11.03.2014Komentarze (0)

W obecnych standardach wykończenia nowo budowanych domów bardzo często, przynajmniej w części budynku, przewidziane jest ogrzewanie podłogowe. Najważniejszą zaletą ogrzewania podłogowego jest korzystny rozkład temperatury powietrza w pomieszczeniu, pozytywnie wpływający na samopoczucie mieszkańców. Brak jest stref przegrzanych i niedogrzanych, a dodatkowo odczuwalny jest efekt „ciepłej podłogi”.

Co ważne komfort cieplny uzyskuje się przy temperaturze niższej o około 2oC niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnego ogrzewania. Różnica ta, w zależności od kubatury ogrzewanych podłogówką pomieszczeń może dać wymierne oszczędności na kosztach ogrzewania. W praktyce budowlanej stosuje się dwa rozwiązania konstrukcyjne:

  • wodne ogrzewanie podłogowe - w skład systemu wchodzi urządzenie wytwarzające ciepło (kocioł, czasami pompa ciepła), rury (ułożone w warstwie podkładu podłogowego), rozdzielacze (połączone ze źródłem ciepła) oraz urządzenia do nadzoru i sterowania całym systemem. Czynnikiem grzewczym jest woda przepływająca w rurach.
  • elektryczne ogrzewanie podłogowe - system ogrzewania elektrycznego składa się z elementów grzejnych (kabli, mat lub folii) umieszczonych pod warstwą podłogi, czujników temperatury oraz termostatów. 

    Elementy grzewcze montuje się na warstwie izolacji termicznej która zapobiega ucieczce ciepła do podłoża, gruntu lub konstrukcji stropu, a następnie pokrywa warstwa podkładu podłogowego. W miejscu koniecznych dylatacji a także w przejściach pomiędzy pomieszczeniami gdzie mogłoby dojść do uszkodzenia elementów grzewczych zalecane jest stosowanie specjalnych tulej ochronnych. Podkład podłogowy może być wykonany z materiałów na bazie cementu portlandzkiego lub anhydryty (czyli na bazie siarczanu wapnia). Korzystniejsze wydaje się zastosowanie tych drugich ponieważ lepiej przewodzą ciepło i dokładniej otulają rurki (mają drobniejsze uziarnienie oraz lepszą rozpływność), nie powodując niepotrzebnych strat ciepła.

Grubość warstwy podkładu nie powinna być mniejsza niż 60 mm, zaleca się również aby minimalne otulenie rur nie było mniejsze niż 35 mm (grubość warstwy nad elementem grzewczym).  Pod względem wykonawczym, łatwiej jest wykonać podkład w dwóch etapach. Pierwszy to wylanie podkładu do wysokości górnej krawędzi rur grzewczych, a drugi to wykonanie podkładu do wysokości zakładanej podłogi w czasie gdy na utwardzoną powierzchnię można już wchodzić,. Dopuszczalne jest również wykonanie prac w jednym etapie, ale tylko przy stabilnym zamocowaniu instalacji grzewczej które zapobiegnie naruszeniu ustalonego układu elementów grzewczych. Wykonany podkład trzeba sezonować ok. 20-28 dni, a po tym okresie można go stopniowo podgrzewa

W celu zmniejszenia jego wilgotności, stopniowo podnosząc temperaturę wody w przewodach. W tym celu dokonuje się rozruchu instalacji z ustawieniem temperatury wody na zasilaniu 20oC - 25oC. Taką temperaturę utrzymuje się przez pierwsze 3 dni, po czym można stopniowo podwyższać temperaturę o 50oC na dobę, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury przewidzianej w dokumentacji.

Jako warstwę wykończeniową podłogi z systemem ogrzewania podłogowego, czyli warstwę posadzki, powinno się stosować materiały o dobrej przewodności cieplnej, aby nie stanowiły one bariery (izolacji) dla przenikania ciepła. Im warstwa posadzkowa będzie miała mniejszy opór przewodzenia, tym więcej odda ciepła do pomieszczenia i ogrzewanie będzie miało większą sprawność. Z drugiej strony, wykładziny o większej izolacyjności pozwolą uzyskać bardziej równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu: nie będzie odczuwalna różnica temperatury w miejscach bezpośrednio nad rurami i położonych obok. Z tego względu zalecane jest układanie na ogrzewaniu podłogowym posadzek ceramicznych lub kamiennych (marmurowych, granitowych, itp.).

Do mocowania płytek w systemach ogrzewania podłogowego należy stosować wyłącznie zaprawy dla których producent przewiedział taki zakres stosowania. Jeśli podłoga ma być wykończona drewnem, bo jest taka możliwość chociaż niezalecana, to grubość parkietu lub desek nie powinna być większa niż 1 cm.

Kategoria 
Tagi 
ogrzewanie podłogowe
posadzki z ogrzewaniem
podkłady z ogrzewaniem

Nasi partnerzy