Posadzki przemysłowe

Autor 
ATLAS
21.05.2014Komentarze (0)

Definicja posadzki przemysłowej mówi że jest to posadzka stosowana w budownictwie przemysłowym, w takich obiektach jak hale, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, garaże podziemne, parkingi wielopoziomowe. Nie odnosi się zatem do rodzaju stosowanego materiału, ale do konkretnych warunków użytkowania. Właśnie od rodzaju przewidzianych obciążeń zależy jaki materiał będzie zastosowany. Aby można ją było zastosować we wspomnianych obiektach, musi być zatem wyjątkowo odporna na takie czynniki użytkowe jak ruch ludzi, pojazdów, obciążenie regałami, pracującymi maszynami, itp. Czasami wymagane są również jeszcze dodatkowe właściwości, oczekiwane ze względu na rodzaj działalności prowadzonej w pomieszczeniach np. odporność na szoki termiczne, odporność chemiczna itd. Uzyskania wspomnianych parametrów technicznych możliwe jest poprzez użycie odpowiednich rozwiązań materiałowych i technologicznych np. specjalistycznych maszyn i urządzeń (listwy wibracyjne, zacieraczki). 

 

Rodzaje posadzek przemysłowych:

1. Betonowe – najczęściej stosowane, charakteryzują się duża wytrzymałością na ściskanie i zginanie, odpornością na działanie sił udarowych i ścieranie. Składniki posadzki betonowej przemysłowej to:

  • beton,

  • włókna stalowe,

  • powierzchniowy utwardzacz (proszkowy),

  • płynne impregnaty,

  • materiały do wykonywania dylatacji.

  •  

Wykonanie posadzki polega na ułożeniu mieszanki betonowej, zastosowanie dodatków przeciwskurczowych, włókien rozproszonych stalowych i z tworzyw sztucznych a następnie mechaniczną obróbkę powierzchni. Powierzchnię  utwardza się  za pomocą preparatów proszkowych, którymi posypuje się powierzchnię i zaciera mechanicznymi zacieraczkami.

2. Cementowo-polimerowe - suche mieszaniny specjalnych cementów, wypełniaczy, domieszek i dodatków oraz ewentualnie włókien wzmacniających. Najczęściej stosowane spoiwa polimerowe to żywice epoksydowe, poliuretanowe, a także poliestrowe i akrylowe. Żywice zastosowane w mieszaninie z cementem utwardzają się chemicznie pod wpływem utwardzacza. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ciężki transport kołowy, dużą odpornością na uderzenie i bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego.

3. Żywiczne - spoiwem w tego typu posadzkach są najczęściej żywice epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe, epoksydowo-poliuretanowe, winylowo-estrowe. Wyroby do wykonywania posadzek są dwu- lub trójskładnikowe. Posadzki żywiczne charakteryzują się odpornością chemiczną i odpornością na starzenie. Ich zaletą jest możliwość kształtowania kolorystyki powierzchni od razu w masie wyrobu, mogą być gładkie bądź szorstkie (przeciwpoślizgowe).

 

Autor: Sebastian Czernik

Kategoria 
Tagi 
posadzki przemysłowe
hale
magazyny

Nasi partnerzy