Dlaczego warto stosować kleje żelowe przy wysokiej temperaturze?

Autor 
Mariusz Garecki, Anna Durajska - Grupa ATLAS
02.07.2018Komentarze (0)

Znacie to? Temperatura otoczenia 35°C. Temperatura podłoża poniżej 60°C. No i robota stoi... Czy można temu zaradzić? Tak, używając produktów do zadań specjalnych, czyli przeznaczonych do pracy w wysokiej temperaturze.


Grupa fachowców testujących kleje żelowe.

Warunki atmosferyczne mają kluczowe znaczenie podczas zastosowania produktów chemii budowlanej. Prowadząc prace budowlane, trzeba zwracać uwagę na warunki aplikacji przedstawione na opakowaniu wyrobu i w karcie technicznej. Dlaczego jest to takie ważne? Warunki temperaturowe i wilgotność powietrza mogą w bardzo istotnym stopniu wpływać na osiągane parametry techniczne i końcowe cechy produktów, przyśpieszając lub opóźniając czasy wiązania lub np. osiągnięcia pełnej wytrzymałości. Stąd mogą wynikać również rozbieżności pomiędzy parametrami produktów uzyskiwanymi w realnych warunkach aplikacji a tymi uzyskiwanymi w warunkach normowych, przykładowo dla zapraw klejących: T = 23°C (+/- 2°C), W = 50% (+/- 5%). Przykładowo aplikacja produktu w niskich temperaturach może doprowadzić do znacznego wydłużenia przerw technologicznych, opóźniając tempo realizacji prac. Z kolei wykonywanie prac w zbyt wysokich temperaturach może skutkować powstawaniem siatki mikropęknięć na powierzchni zaprawy, która podlegając wpływom termicznym i mrozowym, z czasem przyczyni się do problemów eksploatacyjnych. Dlatego powinniśmy ściśle przestrzegać zakresu stosowania produktów podanych przez producentów. Są sytuacje, gdy nie jesteśmy wstanie dotrzymać tych warunków i prace trzeba przerwać.

Temperatura a wiązanie zapraw

Temperatura i wilgotność powietrza, występujące podczas aplikacji i w ciągu kilkunastu godzin i dni po niej, mogą znacząco wpływać na procesy wiązania zaprawy klejącej. Wiązanie zaprawy klejącej to wiele zachodzących po sobie procesów hydrolizy i hydratacji. Prowadzą one do trwałego związania wody w strukturze krzemianów będących składnikami cementu. Woda niezbędna jest do zainicjowania i przebiegu tych reakcji, dlatego musi być dostarczona w odpowiedniej ilości. Wymagana ilość wody pozwalająca na zajście procesu wiązania cementu wynosi ok. 0,20 kg wody na 1 kg cementu. W niesprzyjających warunkach aplikacji lub przy silnie nasiąkliwych podłożach ilość wody w zaprawie może spaść poniżej tej wartości i proces wiązania może ulec zahamowaniu. W temperaturze otoczenia powyżej 25°C szybkość odparowania wody jest wysoka i więcej jej ubywa przez odparowanie niż przez procesy hydratacji cementu, który jest rozciągnięty w czasie. Na dodatek niska wilgotność powietrza w suche, upalne dni oraz wiatr również sprzyjają procesowi szybkiego odparowania wody zarobowej. Problemy z prawidłowym wiązaniem cementu mogą być także spowodowane przez chłonne, nieprawidłowo przygotowane podłoże bądź nasiąkliwą okładzinę, zwłaszcza w wysokiej temperaturze otoczenia i przy intensywnym nasłonecznieniu. Kiedy warunki otoczenia wykroczą poza zakres zalecany dla danego produktu, procesy wiązania mogą ulec zahamowaniu i w efekcie wyrób może nie uzyskać zakładanych końcowych parametrów technicznych. Niewystarczająca ilość wody i niepełny proces hydratacji cementu mogą mieć wiele negatywnych konsekwencji na końcowe właściwości zaprawy; wytrzymałość na ściskanie i zginanie, adhezję, odkształcalność.

Dobre strony technologii żelowej

Zaprawy żelowe ATLAS są stosowane do płytek ceramicznych (rodzina zapraw klejących Geoflex) oraz wykorzystywane w systemach ETICS (zaprawy do wykonywania warstwy zbrojącej HOTER U2 i U2-B). Tradycyjne zaprawy do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ETICS wymagają dodatku wody w zakresie 4,5-5,5 l/25 kg. W przypadku zapraw klejących ATLAS Hoter U2 oraz Hoter U2-B dodatek ten wynosi aż 7,0 l/25 kg.
Pozorny nadmiar wody zarobowej jest akumulowany przez tworzący się żel, modyfikując również w bardzo istotnym stopniu finalne parametry aplikacyjne wyrobów. Lekko upłynniona w porównaniu z zaprawami tradycyjnymi konsystencja zapraw żelowych ATLAS Hoter daje wykonawcom niezwykłą łatwość i lekkość nakładania produktów na powierzchnię izolacji termicznej bez powstawania charakterystycznych nierówności pozostawianych gdzieniegdzie przez krawędzie pacy. ​


Wyjątkowa konsystencja

Lekkość i szybkość aplikacji zaprawy są istotne, zwłaszcza w przypadku wykonawców systemów ETICS, kiedy jeden pracownik musi nałożyć kilkaset metrów kwadratowych warstwy zbrojącej. Ta wyjątkowa konsystencja zapraw żelowych ATLAS Hoter U2 oraz Hoter U2-B doskonale się sprawdza na etapie wtapiania siatki i wykonywania warstwy zbrojącej w system ociepleń, pozwalając wykonywać prace zdecydowanie mniejszym nakładem sił.
Technologia żelowa w przypadku tej grupy produktów sprawdza się doskonale. Warstwa zbrojąca jest wykonywana na bardzo dużych powierzchniach elewacji w cienkiej warstwie.Następuje zatem szybkie odparowanie wody z niewielkiej objętości z dużej powierzchni. Elewacje te pomimo stosowania osłon z siatek podlegają oddziaływaniu wysokiej temperatury i wiatru. Woda zakumulowana w żelu krzemianowym pozwala na wydłużenie tzw. czasu otwartego, dzięki czemu możliwe jest zagładzenie warstwy zbrojącej po czasie zdecydowanie dłuższym, niż ma to miejsce w przypadku zapraw tradycyjnych – nawet 2-3 razy dłuższym. Problemem krótkiego czasu otwartego jest nie tylko brak możliwości skutecznego łączenia warstwy zbrojącej wykonywanej na różnych poziomach rusztowań, ale również powstawanie na powierzchni wyprawy mikrorys skurczowych. Zaprawy tradycyjne wiążące w temperaturze wyższej od zalecanej (zazwyczaj T = 25°C), gdy brakuje już wody zarobowej koniecznej do zakończenia procesu hydratacji cementu, nie osiągają  swojej finalnej wytrzymałości. Przekłada się to na niższą od zakładanej przyczepność do styropianu, wytrzymałość i zwiększoną nasiąkliwość. 

Technologia żelowa ATLAS pozwala na znaczne zwiększenie zakresu stosowania produktów (temperatura podłoża T = 35°C), eliminując tym samym ogranizenia zapraw tradycyjnych, a jednocześnie dając szybkość i komfort pracy, oraz gwarantując wysoką trwałość eksploatacyjną rozwiązań z użyciem tych produktów.

 

OPINIA FACHOWCA
Geoflex – test słońca na balkonie 

Przetestowałem Geoflex w pełnym słońcu (ok. 30°C przy oknie) na balkonie u mojego klienta. Skleiłem dwie płytki gresowe o godzinie 15 i zostawiłem na słońcu (grubość kleju około 6 mm, gres koloru brązowego). Na pozostałej części balkonu położyłem takie same płytki na klej o grubości 10-12 mm. Klej przydał się jako warstwa do wyrównania wysokości. Następnego dnia o 9 rano spróbowałem rozerwać sklejone płytki – trzymały się bardzo dobrze. Ważna rzecz: mimo dużego nasłonecznienia warstwa kleju nie była nigdzie popękana, była twarda, związana i w ciemnym kolorze w całym przekroju. Nawet tuż przy płytce klej trzymał wodę i procesy wiązania cementu przebiegały prawidłowo. Po kilku dniach przed nakładaniem fugi oderwałem płytkę z balkonu. Zobaczyłem, że wszystko wygląda tak samo jak na testowanych płytkach, tylko przy grubszej warstwie kleju. Test słońca i przyczepności klej przeszedł koncertowo, a resztę pokaże czas.

 

Kleje żelowe do płytek ceramicznych – do prac przy wysokiej temperaturze*Cena cennikowa netto może różnić się od ceny na półce (brutto) ze względu na rabaty, upusty i VAT. Ceny z dnia 21 maja 2018 r.

Kleje żelowe w systemach ETICS – dedykowane szczególnie do prac przy wysokiej temperaturze
 

Artykuł ukazał się w magazynie ATLAS fachowca, numer 3 czerwiec 2018 (33)

 

Kategoria 

Nasi partnerzy