Prace glazurnicze

Strony

Kleje do płytek – nowości rynkowe

Podkategorie: Prace glazurnicze

W każdej dziedzinie życia obserwowany jest olbrzymi postęp technologiczny. Budownictwo które wciąż bazuje na tradycji również mu podlega czego owocem są nowatorskie, innowacyjne rozwiązania technologiczne lub materiałowe. Przykładem tego są prezentowane już na międzynarodowych targach nowe kleje do...

Fugi epoksydowa – charakterystyka

Podkategorie: Prace glazurnicze

Zaprawy na bazie żywic reaktywnych produkowane są jako wyroby dwuskładnikowe. Składniki pakowane są oddzielnie i mieszane bezpośrednio przed użyciem.Składnik zawierający spoiwo (najczęściej żywicę epoksydową), kruszywo kwarcowe, pigmenty i dodatki ma postać gęstej, półsuchej masy. Drugi składnik...

Kleje do płytek grubowarstwowe

Podkategorie: Prace glazurnicze

Grubość?Standardowo kleje do płytek stosuje się warstwie o grubości od 2 do 5 mm. Są również kleje uniwersalne (do stosowania warstwą o grubości 2 do 10 mm) oraz kleje określane mianem grubowarstwowych, do stosowania warstwą o grubości 4 do 20 mm. Na rynku są jednak również zaprawy klejące do...

Kleje do płytek – zasady doboru zaprawy

Podkategorie: Prace glazurnicze

Kleje do płytek ceramicznych klasyfikowane są wg normy PN-EN 12004:2008 „Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”. Norma zawiera terminologię dotyczącą klejów do płytek, opis właściwości i eksploatacyjnych, zasady klasyfikacji i oznaczeń. Nie zawiera natomiast...

Kleje do płytek – odporność ogniowa

Podkategorie: Prace glazurnicze

Wymaganie podawania dla klejów do płytek klasy reakcji na ogień zostało wprowadzone w nowym wydaniu normy PN-EN 12004 z 2008 roku „Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”. Była to jedna z najważniejszych zmian w znowelizowanym tekście tej normy. Obowiązkowa...

Zaprawy do spoinowania - kryteria doboru

Podkategorie: Prace glazurnicze

W polskich przepisach technicznych nie istnieją żadne wytyczne odnośnie doboru zapraw do spoinowania do konkretnych zastosowań np. w zależności od lokalizacji okładziny wewnątrz lub na zewnątrz, na tarasie, w kuchni itp. Dobór zaprawy leży zatem w gestii wykonawcy lub inwestora. Wykonawca może...

Kleje do płytek szybkowiążące

Podkategorie: Prace glazurnicze

Kleje do płytek ceramicznych klasyfikuje się na podstawie europejskiej normy:PN-EN 12004+A1:2012 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. Zgodnie z treścią tej normy kleje szybkowiążące (cechę szybkiego wiązania oznacza litera F w oznaczeniu normowym), są wyraźnie oddzielone do klejów...

Kleje do płytek według PN-EN 12004

Podkategorie: Prace glazurnicze

Kleje do płytek są wyrobami budowlanymi, których wprowadzenie do obrotu i stosowania odbywa się po zadeklarowaniu przez producenta zgodności z dokumentem odniesienia, którym jest norma europejska (zharmonizowana). Norma ma numer PN-EN 12004, nosi tytuł „Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności...

Ogrzewanie podłogowe - fakty i mity

Podkategorie: Prace glazurnicze

Coraz częściej w naszej pracy spotykamy się z ogrzewaniem podłogowym. Temat ten traktowany jest troszkę po macoszemu. Jeżeli wykona je firma, która specjalizuje się w tego rodzaju pracach, czyli profesjonaliści, wtedy najczęściej jest ok. Nieraz zdarza się jednak, że wykonać ogrzewanie podłogowe...

Kleje ATLAS od zawsze odkształcalne!

Podkategorie: Prace glazurnicze

Nowe wydanie normy klejowej PN-EN 12004 wprowadziło pojęcie ODKSZTAŁCALNOŚĆ. Pojawienie się tego parametru w oficjalnym obiegu i sklasyfikowanie klejów w oparciu o to kryterium, wprowadza istotną zmianę dla środowiska glazurniczego, bowiem doprecyzowuje pojęcie ELASTYCZNOŚCI.Odkształcalne i...

Strony