Prace murarskie

Strony

Murowanie z sukcesem

Podkategorie: Prace murarskie

Inwestorom, którzy decydują się na wykorzystanie klinkieru jako budulca, zależy przede wszystkim na trwałości i estetycznym wyglądzie. Aby je uzyskać, niezbędna jest wysokiej jakości zaprawa do klinkieru oraz prawidłowa technologia. I o tych dwóch aspektach piszemy poniżej.W budownictwie...

Murowanie zaprawą klinkierową

Podkategorie: Prace murarskie

W niniejszym tekście podamy ogólne zasady wykonywania murów z klinkieru, z uwzględnieniem aspektów związanych z prawidłowym doborem zaprawy murarskiej. Klinkier jest bardzo popularnym materiałem budowlanym, cenionym zarówno za aspekty estetyczne jak i właściwości techniczne. Zarówno ściany licowe...

Klejenie płytek klinkierowych wewnątrz i na elewacji

Podkategorie: Prace murarskie

Najczęściej spotykanymi miejscami, gdzie stosuje się płytki klinkierowe, są elewacje - płytka klejona na termoizolacji oraz wnętrza pomieszczeń - płytka na ścianie wewnątrz pomieszczenia. Jak to prawidłowo wykonać? W każdej z tych sytuacji w nieco inny sposób przygotowujemy powierzchnię i stosujemy...

Klinkier we współczesnym budownictwie

Podkategorie: Prace murarskie

Klinkier – najszlachetniejsza odmiana ceramicznych materiałów budowlanych – nie jest już, jak kiedyś, materiałem masowo wykorzystywanym do wznoszenia murów i ścian konstrukcyjnych. Obecnie przeżywa swój renesans jako element dekoracyjny (różnego rodzaju cegły licowe, płytki elewacyjne), decydujący...

Co warto wiedzieć o cemencie?

Podkategorie: Prace murarskie

Na rynku dostępna jest szeroka paleta cementów różniących się właściwościami, a w konsekwencji także możliwościami zastosowania w budownictwie. W niniejszym artykule podajemy podstawowe właściwości cementów pod katem ich użycia oraz zwracamy uwagę na jakość cementu.  Cement (zgodnie z...

Metody osuszania murów

Podkategorie: Prace murarskie

Zawilgocone ściany i inne elementy budowlane przed podjęciem prac remontowych lub budowlanych należy osuszyć. Trzeba tutaj podkreślić, że poprzez osuszenie należy rozumieć trwałe obniżenie wilgotności materiału przegrody, do tzw. stanu równowagi, a nie jedynie osuszenie powierzchni. Metody...

Zaprawa murarska – składniki

Podkategorie: Prace murarskie

Zaprawa murarska stanowi około 7% objętości gotowych ścian budynku, ale ze względów technicznych i konstrukcyjnych spełnia bardzo istotne funkcje. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór zaprawy murarskiej i przestrzeganie zleceń projektowych w tym względzie, zamieszczonych w projekcie budynku....

Czynniki powodujące niszczenie betonu i żelbetonu

Podkategorie: Prace murarskie

Najważniejsze czynniki mogące powodować uszkodzenia betonu można podzielić na:- fizyczne - związane z przemiennymi cyklami zamarzania i rozmrażania na jakie narażone są wszystkie elementy budynku wyeksponowane na bezpośrednie działanie deszczu i mrozu.  Do tej grupy zaliczane są również...

Naprawa betonu i żelbetonu

Podkategorie: Prace murarskie

Naprawa elementów betonowych i żelbetowych jest złożonym zagadnieniem budowlanym. Wynika to zarówno z technicznych funkcji, jakie elementy te spełniają w stosunku do całego budynku, jak i szeregu różnorodnych czynników mających wpływ na ich trwałość. Zarówno czynniki zewnętrzne jak też naturalne...

Zaprawy murarskie - cienkowarstwowe

Podkategorie: Prace murarskie

Zaprawa murarska jest elementem muru spełniającym jednocześnie cztery główne funkcje:- łącznika – spaja drobnowymiarowe, pojedyncze elementy murowe w większą i trwałą konstrukcję murową,- poduszki – oddziela poszczególne warstwy i pojedyncze elementy murowe od siebie stanowiąc warstwę kompensującą...

Strony

Nasi partnerzy