Nowy numer "Izolacji"

Artykuł archiwalny
Autor 
Izolacje
13.11.2014Komentarze (0)

W najnowszym wydaniu miesięcznika IZOLACJE:
 

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji Cz. 2. Przykłady napraw konstrukcji żelbetowej
Omówiona została klasyfikacja i przyczyny powstawania rys w betonie oraz możliwości naprawy ze szczególnym uwzględnieniem metody iniekcji.

Balkony – analiza numeryczna parametrów cieplno-wilgotnościowych w świetle nowych wymagań cieplnych
W ciągu ostatnich lat w znaczący sposób zostały zaostrzone w Polsce wymagania cieplne dotyczące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w procesie projektowym poprawne wykonywanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być podstawą wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz izolacyjnych. Dotyczy to szczególnie złączy, w tym połączenia ściany zewnętrznej z płytą balkonową.

Specyfika i zastosowanie krystalicznych zapraw uszczelniających
W artykule scharakteryzowano właściwości krystalicznych zapraw uszczelniających, a także szczegółowo opisano sposób wykonania powłok wodochronnych. Podano wymagania stawiane zarówno wyrobom do hydroizolacji betonów, jak i samemu podłożu.

Wpływ obciążeń termicznych na płyty warstwowe
W artykule omówiono problem oddziaływań termicznych na płyty warstwowe. Wyjaśniono zjawiska mechaniczne i podano podstawowe wzory. Przedyskutowano znaczenie i zasadność założeń przyjętych w normie PN-EN 14509:2013 12. Przedstawiono również przykłady obliczeniowe.

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych
Podstawą oszczędzania ciepła w energetyce jest dobrze zaprojektowana i należycie wykonana izolacja termiczna. Zagadnienie to ściśle wiąże się z ochroną środowiska – mniejsze straty ciepła oznaczają lepsze wykorzystanie mocy i mniejszą ilość spalonego paliwa, czyli mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W tekście omówiono ustalenia w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, znaczenie izolacji w przemyśle, w technikach kriogennych oraz w energetyce, a także sposób wyznaczania ekonomicznej grubości stosowanego ocieplenia.

Kotwy ukryte do mocowania okładzin elewacyjnych
W artykule opisano zasady oceny właściwości technicznych kotew ukrytych do mocowania okładzin elewacji wentylowanych. Przedstawiono również wymagania związane z wprowadzeniem kotew do obrotu w budownictwie.

Stropodachy strome z izolacją termiczną układaną na krokwiach
W artykule opisano technologię izolacji termicznej stropodachów mocowanej na krokwiach jako alternatywę izolacji międzykrokwiowej. Zwrócono uwagę na konieczność zastosowania nowych metod mocowania podłoża pod pokrycia dachowe oraz właściwego doboru warstw stropodachu.

ABC sztuki dekarskiej - Problemy jednopowłokowych dachów wykonanych ze stalowych blach trapezowych
W artykule omówiono problem gromadzenia się wilgoci i wyciekania wody w dachach wykonanych ze stalowych blach trapezowych z ułożoną na nich termoizolacją i pokryciem. Wyjaśniono zjawiska związane w różnicą temperatury, wilgotnością względną i powstawaniem skroplin.

Tagi 
izolacje
konstrukcje żelbetonowe
balkony
krystaliczne zaprawy uszczelniające
izolacje termiczne
kotwy ukryte
sztuka dekarska

Nasi partnerzy