Produkty do prac konserwatorskich ATLAS Złoty Wiek

Autor 
Sebastian Czernik, Grupa ATLAS
06.08.2014Komentarze (0)

ATLAS to firma znana wykonawcom jako producent klejów, systemów ociepleń itd.  W ofercie są jednak także stosowane w praktyce w kraju, jak i za granicą produkty przeznaczone na rynek konserwatorski. Wyroby marki ATLAS ZŁOTY WIEK są w ofercie ATLASA już ponad 16 lat i w ciągu upływu lat jest ich coraz więcej.

 

Produkty marki ATLAS ZŁOTY WIEK to  trzy główne grupy produktowe:

 • wyroby renowacji murów, 
 • wyroby renowacji tynków 
 • zaprawy sztukatorskie. 

 


System renowacji murów

To grupa zapraw i preparatów przeznaczonych do prac na murach licowych z cegły i kamienia, ewentualnie do napraw i reprofilacji detalu architektonicznego. Do oczyszczenia podłoża i usunięcia szczególnie trwałych nawarstwień, patyny i innych mocno przylegających zanieczyszczeń przeznaczony jest Piasek do piaskowania PP, stosowany metodą na sucho lub na mokro. Materiał ten szczególnie zalecany jest  podczas oczyszczania dobrze zachowanych fragmentów ścian kamiennych, ceglanych, elementów stalowych itp. Oczyszczone podłoże można poddać procesowi uzupełniania i reprofilacji brakujących lub uszkodzonych fragmentów.
 

W skład systemu wchodzą:

 • zaprawy do reprofilacji elementów murowych, różniące się uziarnieniem oraz parametrami mechanicznymi:

-    Zaprawa do uzupełniania ubytków CG-02

-    Zaprawa do uzupełniania ubytków CG-05
 

 • zaprawy do reprofilacji i spoinowania muru:

-    Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem FG-05 

-    Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem FG-12 

-    Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem FG-20  
 

 • zaprawa do wykonywani nowych konstrukcji murowych 

-    Renowacyjna zaprawa murarska z trasem RZM

 

Zaprawa do murowania oraz zaprawy do spoinowania zawierają tras, minerał pochodzenia wulkanicznego, ograniczający możliwość wystąpienia wykwitów na powierzchni utwardzonej zaprawy. To bardzo istotna i ceniona przez konserwatorów cecha zapraw, ponieważ wszystkie zaprawy mineralne w zależności od warunków zastosowania są podatne na wykwity wapienne. Dodatek trasu w istotny sposób ogranicza możliwość powstania nieestetycznych i nie akceptowalnych ze względów konserwatorskich wykwitów.

Dopełnieniem tej grupy wyrobów jest bardzo ciekawy wyrób o nazwie Laserunkowa farba mineralna L. Nie jest to typowa farba, ponieważ charakteryzuje się niewielką siła krycia pozwalający uzyskać efekt półprzezroczystości (prześwitywania podłoża) - dzięki temu uzyskana powłoka zachowuje naturalny wygląd i fakturę malowanej powierzchni, wierniej obrazując oryginalny wygląd podłoża. To ważna z punktu widzenia konserwatorskiego cecha, dlatego farba jest szeroko stosowana do kolorystycznego scalania podłoży po wykonaniu rozległego zakresy prac naprawczych.
 

W grupie wyrobów do renowacji murów znajdują się jeszcze trzy preparaty:

 • Preparat wzmacniający SW-100 (przeznaczony do impregnacji wstępnej) 
 • Preparat wzmacniający SW-300 (przeznaczony do impregnacji wtórnej), 
 • Silikonowy preparat hydrofobizujący SH (rozpuszczalnikowy)

 

System renowacji tynków

Obejmuje grupy wyrobów przeznaczonych do wykonywania nowych i napraw istniejących wypraw tynkarskich:
 

 • tynki renowacyjne

-    Tynk renowacyjny podkładowy TRP 

-    Tynk renowacyjny TR. 
 

 • renowacyjne wyprawy wierzchnie

-    Tynk szlachetny cyklinowany TCL

-    Tynk cementowo-wapienny TCW

-    Tynk wapienno-cementowy TWC

-    Gładź renowacyjna biała TG

-    Szpachla Renowacyjna Drobnoziarnista TS

-    Szpachla Renowacyjna Gruboziarnista TSG 
 

 • farby fasadowe (wraz z preparatami gruntującymi)

-    Silikonowy preparat gruntujący N-01

-    Renowacyjna farba silikonowa N-02

-    Silikatowy preparat gruntujący S-01

-    Renowacyjna farba silikatowa S-02
 

Tynki renowacyjne tworzą system przeznaczony do wykonywania wypraw na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach. System składa się z  trzech optymalnie zestawionych ze sobą, pod względem parametrów fizykochemicznych, tynków, których użycie zapewnia właściwą współpracę kolejno nakładanych warstw oraz gwarantuje trwałość i skuteczność prac renowacyjnych. Posiada certyfikat WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V.), międzynarodowej instytucji, uznawanej za autorytet w dziedzinie standardów konserwacji zabytków. Badania przeprowadzone przez WTA jednoznacznie potwierdziły wysoką jakość i szczególną przydatność tych produktów podczas renowacji zawilgoconych i zasolonych powierzchni.
 

Zaprawy sztukatorskie
To grupa zapraw przeznaczonych dla pracowni sztukatorskich, umożliwiających wykonywanie odlewów detali architektonicznych i profili ciągnionych oraz wypełnianie form sztukatorskich. Całkowicie zniszczone elementy można odtworzyć przy użyciu jednej z zapraw sztukatorskich do wykonywania odlewów:

 • Zaprawa do odlewów sztukatorskich F-01, 
 • Zaprawa do odlewów sztukatorskich ZBM-05
 • Zaprawa do odlewów sztukatorskich ZBM-25, 
 • Zaprawa do odlewów sztukatorskich ZBM-25R

Niewątpliwą zaletą zapraw ZBM jest możliwość ich fabrycznego wybarwienia w masie na konkretny kolor – nawiązujący do koloru i wyglądu istniejących elementów.
 

Do wykonywania profili ciągnionych, czyli dekoracyjnego detalu architektonicznego, przeznaczone są trzy zaprawy o nazwach:

 • Zaprawa do ciągnionych profili sztukatorskich  ZMP 
 • Zaprawa do ciągnionych profili sztukatorskich  ZMP-R 
 • Szpachla sztukatorska SM–FINISZ 

Zaprawy ZMP oraz ZMP-R przeznaczone są do wykonywania warstwy konstrukcyjnej, rdzenia profili ciągnionych lub odlewów. Powierzchnia rdzenia po przejściu profilu jest chropowata – jej ostateczna obróbkę i wyrównanie można przeprowadzić za pomocą drobnoziarnistej, wzmocnionej włóknami zaprawy SM-FINISZ. Dwie pierwsze zaprawy służą również do wykonywania odlewów, ale co warte podkreślenia, wytwarzane są przy użyciu bardzo lekkich wypełniaczy krzemionkowych. Dzięki temu, zaprawa ma dwukrotnie mniejszy ciężar objętościowy w porównaniu ze standardowymi zaprawami sztukatorskimi i umożliwia wykonanie elementów o dużych gabarytach przy jednoczesnym zachowaniu ich niewielkiej masy. To bardzo ważna sprawa, ponieważ lżejsze elementy łatwiej jest rozformować, transportować, przenosić na rusztowaniu i zamontować w miejscu docelowym.
 

Od  2014 w ofercie Złotego Wieku znajduje się grupa produktowa obejmująca systemy izolacyjne i osuszające murów:

 • Preparat krzemionkujący KS
 • Krem iniekcyjny KI
 • Tynk uszczelniający HYDROTYNK U
 • Preparat wzmacniający KPW 

Dwa pierwsze wyroby przeznaczone są to wykonywania przepon i odtwarzania poziomych hydroizolacji budynków. Tynk uszczelniający stanowi alternatywne rozwiązanie w sytuacjach gdy wykonywana jest izolacja typu wannowego, np. w piwnicach budynków w zabudowie pierzejowej. Preparat wzmacniający przeznaczony jest natomiast to strukturalnego wzmacniania elementów budowlanych przed rozpoczęciem dalszych zabiegów konserwatorskich.
 

 

Szczegóły techniczne dotyczące zastosowań poszczególnych wyrobów, dokumentacja formalno-prawna oraz cennik, dostępne są na stronie internetowej.
  

Przeczytaj również artykuł Tomasza Ruska pt. Tynki renowacyjne w powszechnym zastosowaniu o zastosowaniu tynków Złoty Wiek w praktyce.

 

 

Autor: Sebastian Czernik, Grupa ATLAS

 

Kategoria 
Tagi 
Złoty wiek
zabytki
konserwacja
sztukateria
zbm

Nasi partnerzy