Czy stosować tynk gipsowy w łazience?

07.12.2016Komentarze (4)

Są fachowcy, którzy na hasło gips w łazience z aprobatą skiną głową oraz tacy, którzy z całą stanowczością będą odradzać taki wybór. Poprosiliśmy o wypowiedź na ten temat ekspertów-przedstawicieli obu tych grup.
 

Marek Tomasik, Dolina Nidy, Grupa Atlas

Odpowiedź brzmi: Tak!

Jest to rozwiązanie sprawdzone i stosowane od wielu lat. W łazienkach możemy aplikować nie tylko tynk gipsowy, ale praktycznie wszystkie oferowane przez ATLAS/DOLINĘ NIDY produkty gipsowe.

Należy pamiętać jedynie o tym, że producenci zalecają wykonywanie tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych, a zatem stała wilgotność względna nie powinna tam przekraczać 70%. Jak wiemy, w łazienkach wilgotność powietrza w czasie codziennej eksploatacji (mycie, kąpiele, prysznice) okresowo wychodzi poza tę wielkość. Jeżeli jednak w łazience została zaprojektowana i wykonana właściwa wentylacja (minimum grawitacyjna), a my jako użytkownicy dbamy, żeby w czasie eksploatacji była sprawna, wówczas wspomniany okresowo zwiększony poziom wilgotności szybko powraca do normalnego stanu i nie ma on ujemnego wpływu na trwałość wykonanych tynków gipsowych. W łazienkach występują tzw. strefy mokre, które również są okresowo narażone na podwyższoną wilgotność. Zabezpieczamy je przed wilgocią poprzez odpowiednie uszczelnienie oraz hydroizolację i naklejenie płytek ceramicznych. Przy uwzględnieniu w planowanych pracach wyżej wymienionych warunków tynki gipsowe w łazienkach możemy wykonywać bez żadnych negatywnych obaw eksploatacyjnych. Destrukcyjna dla tynków gipsowych jest tylko stała, wysoka wilgotność pomieszczeń np. w łaźniach czy saunach.

W czasie prowadzonych prac budowlanych w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności (np. w łazienkach) firmy wykonawcze bardzo często celowo stosują tynki gipsowe maszynowe lub ręczne na metalowych listwach prowadzących, które znacznie ułatwią wyprowadzenie pionów ścian oraz kątów prostych. Szczególnie przydatne w tym zakresie są tynki gipsowe o bardzo dobrej przyczepności, elastyczności i wielu możliwościach zastosowania, w tym do całopowierzchniowego tzw. prostowania ścian. W miejscach, gdzie planujemy naklejenie płytek ceramicznych tynk wykańczamy tylko na szorstko – metodą określaną w języku fachowców jako „po gąbce na ostro”. Naklejanie glazury na wyschniętych podłożach gipsowych nie nastręcza żadnych kłopotów. Musimy jedynie pamiętać o wcześniejszym zagruntowaniu podłoża np. Preparatem Gruntującym DOLINY NIDY.

Inną zaletą wykonawczą tynków gipsowych jest logistyczna standaryzacja prac tynkarskich przez firmy wykonawcze, które preferują wykonywanie tynków gipsowych w całym obiekcie mieszkaniowym jednym, uniwersalnym materiałem. Warto podkreślić, że naturalne gipsy z ATLASA/DOLINY NIDY są bardzo mocnymi produktami, które doskonale nie tylko przylegają do podłoża, ale je znacznie wzmacniają, co ma kapitalne znaczenie przy naprawach i renowacjach starych podłoży, eksploatowanych wiele lat. Należy dodać, że nawet ta warstwa wykonanego tynku/gładzi jest świetnym regulatorem wilgotności i mikroklimatu tego pomieszczenia. Wszystko dzięki tzw. makroporom, które pochłaniają nadmiar wilgoci, a następnie oddają ją do otoczenia.
 

Waldemar Bogusz, ATLAS

Odpowiedź brzmi: NIE!

Tynki gipsowe wykonywane są z zapraw z zastosowaniem spoiwa na bazie gipsu budowlanego (półwodnego) lub gipsu tynkarskiego z domieszką anhydrytu (gipsu bezwodnego). Charakteryzują się krótkim czasem schnięcia, niewielkim oporem dyfuzyjnym dla pary wodnej, dobrą izolacyjnością cieplną i wysoką odpornością ogniową. W pokojach mieszkalnych wpływają korzystnie na mikroklimat. Wydawałoby się, że są idealne do zastosowania w każdym miejscu. Czy jest tak rzeczywiście? Spoiwo gipsowe do związania (hydratacji) potrzebuje dużej ilości wody, później jednak jej nadmiar jest dla niego zabójczy. Gips to materiał bardzo mało odporny na zawilgocenie, który łatwo nasiąka i rozmięka. Wskutek pełzania wykazuje znaczący spadek wytrzymałości (o około 1/3) i duże deformacje. Wtórne wysuszenie w żaden sposób nie jest w stanie przywrócić mu parametrów wytrzymałościowych i mechanicznych do wartości sprzed zamoczenia. Wyschnięte tynki gipsowe są kruche i mało odporne na uderzenia. Oznacza to, że należą do grupy podkładów o zdecydowanie niższej wytrzymałości niż np. cementowe lub cementowo-wapienne. Przyklejanie płytek ceramicznych do słabego podłoża gipsowego za pomocą kleju cementowego o zdecydowanie większej wytrzymałości stoi w sprzeczności do zasady: słabsze mocuje się do mocniejszego, nie odwrotnie.

Wilgoć, tak łatwo wchłaniana przez gips, w połączeniu z jonem siarczanowym gipsu powoduje korozję będących z nim w kontakcie elementów metalowych (np. rur, urządzeń i armatury stanowiących wyposażenie sanitariatu). W wyniku kontaktu gipsu z elementami zawierającymi cement, nawet przy niewielkim zawilgoceniu, mogą tworzyć się kryształy soli Candlota (ettringitu). To właśnie one odpowiedzialne są za odpadanie okładziny z płytek przyklejonych z użyciem kleju cementowego do tynku gipsowego. Powstający ettringit powiększa bowiem swoją objętość o 168% i rozsadza warstwy kleju i podłoża. Zgodnie z normą (PN-B-10110: grudzień 2012, Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne) rozróżnia się cztery klasy środowisk o zwiększonej wilgotności. Ich charakterystykę podaje Tabela 1.

W środowiskach W0 i W1 tynki nie wymagają stosowania dodatkowych zabezpieczeń. W środowisku W2 powierzchnię tynku należy zagruntować preparatem zwiększającym odporność na przenikanie wilgoci. Z kolei w przypadku środowiska W3 trzeba wykonać szczelną powłokę wodoodporną, także gdy przewiduje się dodatkowe obłożenie ściany płytkami, np. ceramicznymi. W pomieszczeniach wilgotnych (W2, W3) zdecydowanie zalecam wykorzystywanie takich tynków jak np. Zaprawa Tynkarska ATLAS lub ATLAS Rekord (Biały lub Szary), a do wykonywania gładzi np. ATLAS Rapid.


A wy? Jakich tynków używacie w łazience? Podzielcie się opinią w wątku >>> TUTAJ

 

Nasi partnerzy