RODO, czyli zadbaj o swoje dane osobowe

Autor 
Andrzej Paduch
21.03.2018Komentarze (2)

Masz dość niechcianych e-maili, które zapychają twoją skrzynkę pocztową? Irytują cię telefony z zaproszeniami na prezentacje lodówek albo garnków? Od 25 maja 2018 roku odczujesz ulgę, bo z tym dniem wchodzi w życie dokument określany w skrócie RODO, który lepiej będzie nas chronił przed takimi „atakami”. Z drugiej jednak strony, przedsiębiorcy, również ci z branży budowlanej, zostaną obciążeni nowymi obowiązkami.

! Co to jest RODO, co oznacza ten skrót?
RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – to efekt wspólnego działania państw europejskich przeciwko handlowaniu naszymi numerami telefonów, adresami e-mailowymi i innymi informacjami. Do tej pory te przeciwdziałania nie były zbyt skuteczne, jeśli spójrzmy na liczbę otrzymywanych przez nas niechcianych e-maili z ofertami albo SMS-ów nakłaniających do gier o wysokie wygrane. Handlarze naszymi danymi uznawali, że np. sam numer telefonu - bez nazwiska – nie jest daną osobową i nie zważali na to, że nie chcemy odbierać tego typu wiadomości i telefonów. Dlatego z pomocą spieszy nam RODO.

Dane osobowe i ich przetwarzanie
Według RODO dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące naszej osoby, które w sposób oczywisty albo przynajmniej pośrednio wskazują, że chodzi właśnie o nas. A zatem dane osobowe to np.: imię i nazwisko, PESEL, login do poczty internetowej, wysokość zarobków. Ochronie RODO nie podlegają jednak informacje o osobach prawnych lub takich jednostkach, jak: spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie.
Przetwarzaniu mogą podlegać wszystkie nasze dane, chyba że RODO wyraźnie wskazuje, że jest to zabronione. Informacje, których zbieranie jest zabronione, dotyczą m.in.: pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, danych genetycznych (próbki DNA), zdjęć twarzy, stanu zdrowia, orientacji seksualnej.


SAMO PRZETWARZANIE DANYCH POLEGA NA ICH:
→ zbieraniu,
→ przeglądaniu,
→ niszczeniu,
→ przechowywaniu,
→ rozpowszechnianiu,
→ usuwaniu.


PRZYKŁAD: W ramach zlecenia, polegającego np. na położeniu kafli podłogowych, zbieramy tylko te informacje, które są konieczne, aby prawidłowo wykonać naszą pracę. Informacje takie dotyczą więc rodzaju, liczby i wymiarów kafli, a nie dotyczą np. relacji łączących zleceniodawców czy ich pochodzenia. Nie powinniśmy też fotografować zleceniodawców i umieszczać ich w bazie klientów przy numerach telefonów.

Uwaga!
... na zdjęcia publikowane np. na portalach społecznościowych! Prawa osób przez nas fotografowanych i opisywanych podlegają ochronie. Dlatego zamieszczenie zdjęć obcych ludzi na naszym profilu na portalu społecznościowym może sprawić, że osoba na fotografii zażąda od nas zadośćuczynienia.

! Jakich branż dotyczy RODO?
RODO dotyczy każdego przedsiębiorcy, który oferuje towary (np. na sprzedaż) albo usługi (np. prace remontowe) na te
renie Unii Europejskiej. Przepisy nie są zatem skierowane wyłącznie do dużych firm czy banków – odnoszą się także do małych i średnich przedsiębiorstw. Przepisom RODO podlegamy niezależnie od branży, w której działamy. Wystarczy, że oferując towary lub usługi, zapisujemy dane swoich klientów: imiona i nazwiska, numery identyfikacji podatkowej czy numery telefonów i adresy.

Przetwarzanie danych zgodne z prawem
Według RODO przetwarzanie danych naszych klientów ma być zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste dla osoby, której te dane dotyczą. Aby było to zgodne z prawem, powinien być spełniony co najmniej jeden z warunków:

→ Osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w każdym celu – przy czym w razie sporu to administrator (czyli przedsiębiorca) będzie musiał udowodnić, że taka zgoda została wyrażona.

PRZYKŁAD: Janina Kowalska wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, fotografie mieszkania) przez remontującego jej mieszkanie przedsiębiorcę Mariana Nowaka. Aby było możliwe wykazanie, że klientka wyraziła taką zgodę, przedsiębiorca przekazał jej do podpisu odpowiednie oświadczenie.


→ Osoba, której dane dotyczą, nie wyraziła zgody na ich przetwarzanie, ale są one niezbędne do wykonania umowy albo innych uzasadnionych celów, realizowanych przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

PRZYKŁAD: Janina Kowalska zamówiła w sklepie kafle łazienkowe, prosząc jednocześnie o ich dostarczenie do swojego domu. Aby kafle mogły być dowiezione, niezbędne było podanie przez nią swojego adresu.

Zgodnie z RODO dane mogą być zbierane (a następnie przetwarzane) wyłącznie w jasno określonych i prawnie uzasadnionych celach. Liczbę tych danych należy ograniczać do minimum i przechowywać je tylko przez taki czas, przez jaki są nam potrzebne.

Prawa i obowiązki
W ramach RODO każdy z nas będzie mógł uzyskać bezpłatną informację o danych osobowych, które przetwarza konkretny przedsiębiorca. Będzie on jednak mógł zażądać od nas opłaty albo odmówić udzielenia informacji, jeżeli nasze żądanie okaże się nieuzasadnione.

Jednym z podstawowych obowiązków według RODO będzie usuwanie danych przez osobę je gromadzącą. Osoba, której dane przechowujemy, będzie mogła od nas tego zażądać, jeżeli:

→ jej dane osobowe nie są już nam niezbędne,
→ cofnęła zgodę na ich przetwarzanie,
→ wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania,
→ dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Osobie, której dane będziemy przetwarzać, przysługiwać będzie prawo do ochrony sądowej, czyli ubiegania się o odszkodowanie w przypadku naruszenia przepisów RODO.


Warto zgłębić temat
RODO to prawdziwa rewolucja w kontaktach z kontrahentami. Jednak nie dajmy się zwariować. Zastanówmy się, jakie informacje i o kim gromadzimy w naszej firmie oraz czy rzeczywiście są nam one potrzebne. Następnie uporządkujmy posiadane przez nas dane, a w razie potrzeby skontaktujmy się ze specjalistami.

Co istotne, wobec RODO nie możemy pozostać bierni. Za niewdrożenie przepisów rozporządzenia przewidziano bowiem kary finansowe.

 Wypełnij ankietę elektroniczną na www.atlas.com.pl, bo inaczej:
 nie będziesz mógł otrzymywać gazety „ATLAS fachowca”
 nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie próbek produktów
 nie będziesz mógł otrzymywać od nas informacji o szkoleniach odbywających się w Twoim regionie
 nie będziesz mógł otrzymywać informacji o promocjach produktowych i nowościach ani SMS-em ani e-mailem

 nie otrzymasz od nas informacji o promocjach w punktach handlowych czy PROGRAMIE FACHOWIEC
 

Chcesz tego?
Nowe prawo będzie obowiązywało
od 25 maja w Polsce. Spiesz się!
      www.atlas.com.plArtykuł ukazał się w magazynie ATLAS fachowca, numer 1 marzec 2018 

 
 
Kategoria 

Nasi partnerzy