Środki Ochrony Indywidualnej

Autor 
Tomasz Simiński, specjalista w dziedzinie technologii chemicznej. Odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP w hali produkcyjnej
07.05.2015Komentarze (2)

Życie i zdrowie człowieka jest zawsze sprawą najważniejszą. Także podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych, w czasie których fachowcy narażeni są na wiele mniejszy i większych niebezpieczeństw. Przyjrzyjmy się zatem środkom ochrony indywidualnej

Przez środki ochrony indywidualnej rozumie się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami związanymi ze szkodliwymi czynnikami w środowisku pracy. Pracodawca wraz z inspektorem BHP i po konsultacjach z pracownikami jest zobowiązany do określenia środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne. W zależności od zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy rozróżnia się kilka grup środków ochrony indywidualnej:

  • sprzęt ochronny układu oddechowego i głowy,
  • odzież ochronną,
  • środki ochrony kończyn górnych i dolnych oraz oczu i twarzy,
  • ochronniki słuchu,
  • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

W poszczególnych grupach można znaleźć odpowiedni sprzęt, w zależności od występujących czynników w środowisku pracy i przeznaczony dla branży budowlanej.

KASK OCHRONNY
Przy wyborze sprzętu ochronnego głowy należy zwrócić uwagę na zakres temperatur, w jakich może być stosowany, oraz możliwość regulowania pasa głównego umożliwiającego prawidłowe dopasowanie kasku do głowy. Ważne jest również, aby kask zapewniał ochronę przed dodatkowymi czynnikami szkodliwymi (porażenie prądem elektrycznym, odpryski stopionego metalu, bardzo wysoka temperatura). Ze względu na to, że kaski ochronne w dużej mierze produkowane są z tworzyw sztucznych, które mają tendencję do gromadzenia ładunków elektrostatycznych (co może być niebezpieczne przy stosowaniu w środowisku wybuchowym), przy jego wyborze dobrze jest zwrócić uwagę, czy ma izolację elektryczną, jak również możliwość współpracy z innymi środkami ochrony indywidualnej (np. osłoną twarzy, nausznikami przeciwhałasowymi, środkami ochrony dróg oddechowych).

OBUWIE ROBOCZE
Ochrona kończyn dolnych to przede wszystkim obuwie robocze. Produkowane jest ono w szerokim asortymencie, przeznaczone zwykle do ochrony przed czynnikami mechanicznymi, biologicznymi, chemicznymi, termicznymi czy prądem. Parametry ochronne zależą głównie od materiałów użytych do ich produkcji, a także konstrukcji i ewentualnego dodatkowego wyposażenia. Dobór obuwia ma nie tylko znaczenie dla bezpieczeństwa, ale i wygodn, a co za tym idzie – wydajności pracy. Do ochrony dolnych kończyn zalicza się również nakolanniki stosowane często przez pracowników branży budowlanej przy pracach wykończeniowych.

RĘKAWICE
Rękawice ochronne należą do podstawowych akcesoriów ochronnych kończyn górnych. Ze względu na zastosowanie konstrukcyjnie rękawice ochronne różnią się między sobą. Rozróżnia się jednopalczaste (stosowane w przemyśle spożywczym i gastronomii) chroniące przed niską lub wysoką temperaturą, trójpalczaste (stosowane w przemyśle ciężkim np. hutnictwie i wojsku) i pięciopalczaste (najpopularniejsze) ogólnego zastosowania, wykorzystywane z powodzeniem w każdej branży, chroniące przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i termicznymi.

OCHRONA OCZU I TWARZY
Ze względu na konstrukcję można tutaj wyróżnić: okulary ochronne, gogle ochronne czy osłony twarzy. Podczas prac na otwartej powierzchni można stosować okulary przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, promieniowaniem nadfioletowym oraz słońcem.

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO
Sprzęt służący do ochrony układu oddechowego to szeroka gama produktów – od podstawowych masek jednozmianowych stosowanych głównie w środowisku dużego zapylenia, do masek z filtrami chroniącymi przed szkodliwymi oparami gazów i innych środków chemicznych i biologicznych.

SŁUCHAWKI
Słuchawki ochronne są niezbędne przy pracy w miejscach o dużym natężeniu dźwięku. Uszkodzenia słuchu są nieodwracalne, dlatego konieczne jest zapobieganie tego typu schorzeniom. Sprzęt ochronny słuchu dzieli się na nauszniki przeciwhałasowe oraz wkładki przeciwhałasowe. Przy jego wyborze decyduje skuteczne tłumienie hałasu przez cały czas ekspozycji, tzn. 8 godzin. Decydując się na wybór konkretnych środków ochrony indywidualnej, warto zwrócić uwagę, czy sprzęt można zestawiać w różnych konfiguracjach, np. czy kask można połączyć z nausznikami przeciwhałasowymi.

Możliwość łączenia różnego sprzętu ochronnego zapewnia bezpieczeństwo pracy w różnych warunkach bez konieczności wydawania nowego sprzętu pracownikom.

 

 

Tomasz Simiński, specjalista w dziedzinie technologii chemicznej. Odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP w hali produkcyjnej

 

Artykuł ukazał się w magazynie ATLAS fachowca, numer 2 kwiecień 2015 (18)

Kategoria 
Tagi 
środki ochrony indywidualnej
kask ochronny
bhp na budowie

Nasi partnerzy