PODPISANIE UMOWY

Witamy w Strefie Klienta!

Portal AtlasFachowca.pl powstał przede wszystkim w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy Klientami a Profesjonalistami z branży budowlanej i remontowej.

Tu każdy Klient może odszukać Fachowców z interesującej go lokalizacji oraz posiadających określone specjalizacje.

Pamiętajmy, iż istotnym elementem udanej transakcji z firmą budowlaną lub indywidualnym Fachowcem jest sformułowanie oraz podpisanie odpowiedniej umowy.

Aby przygotować umowę na usługi budowlane, należy:

  • podać datę i miejsce zawarcia umowy,
  • określić strony umowy oraz podać szczegółowe dane ich dotyczące,
  • podać zakres prac, które będą realizowane,
  • ustalić dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
  • sprecyzować w umowie, które prace zostaną wykonane przez Wykonawcę,
    a które powierzy on podwykonawcom,
  • szczegółowo ustalić obowiązki obu stron – Inwestora oraz Wykonawcy,
  • określić formę wynagrodzenia, jego wysokość oraz terminy płatności,
  • ewentualnie określić kary umowne dla obu stron w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

Zobacz wzór umowy

Umowa o dzieło - wzór