Zasady Portalu


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PANUJĄCE NA PORTALU ATLASFACHOWCA.PL
Naszym głównym celem jest zachowanie porządku i przejrzystości Portalu, dlatego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. Pamiętaj, że stając się Użytkownikiem Portalu AtlasFachowca.pl, oficjalnie akceptujesz Regulamin oraz zasady Portalu. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w tym dokumencie, abyś mógł uniknąć nieporozumień i z przyjemnością korzystać z Portalu AtlasFachowca.pl
 

ZAKŁADANIE KONTA I POSTANOWIENIA OGÓLNE PANUJĄCE NA FORUM

1. Korzystając z Portalu AtlasFachowca.pl, Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do Regulaminu, jak i również przestrzegania reguł panujących na Forum.

2. Regulamin i zasady obowiązują każdego Użytkownika bez żadnych wyjątków.

3. Aby mieć możliwość korzystanie w pełni z Portalu (w tym z Forum, Akademii on-line, Porad Ekspertów) należy się zarejestrować i pomyślnie przejść weryfikację.

4. Udostępnianie swojego profilu osobom trzecim jest zabronione i wiąże się z poniesieniem konsekwencji. Administracja ma prawo ukarać osobę udostępniającą swoje konto, jak i osobę, która
korzysta z udostępnionego konta poprzez… (np. pomniejszenie posiadanych punktów, odebranie rangi, obniżenie statusu)

5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. W przypadku stwierdzenia przez Administrację naruszenia powyższego obowiązku, bezprawnie utworzone konto jest niezwłocznie usuwane przez
Administrację,      
   a. Użytkownik, który założył w sposób nieuprawniony kolejne konto ponosi konsekwencje w postaci przyznania bana. 
    b. Jeśli posiada już 3 bany wówczas grozi mu dezaktywacja konta na miesiąc

6. Osoba korzystająca z udostępnionego konta ponosi taką samą karę, jak osoba, która konto udostępniła (bez względu na to czy konto było udostępnione umyślnie czy nieumyślnie).

7. Użytkownikowi usuniętemu z Portalu zostanie przydzielony awatar domyślny z informacją „Użytkownik usunięty” a jego posty, komemtarze nie zostają usunięte z Forum. 

8. Wobec zasad obowiązujących na Forum wszyscy Użytkownicy są równi.

9. Zabrania się Użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości takich jak: zdjęcia, grafiki, filmy, teksty oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe. W szczególności chodzi o zawartości:
 a. zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
 b. obrażające uczucia innych osób (w szczególności uczucia religijne czy przekonania polityczne),
 c. przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
 d. naruszające prawo do prywatności,
 e. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

Posty naruszające zasady określone w powyższych punktach będą kasowane, natomiast autor skasowanego posta otrzyma stosowną karę.

10. Administracja jak i Właściciel Portalu nie odpowiadają za treści postów/tematów/linków lub pokrewnych zawartości umieszczanych przez Użytkowników, a w związku z tym nie biorą odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu skutki. Administracja ma za zadanie usuwanie treści niezgodnych z zasadami panującymi na Forum.

11. Administracja rozstrzyga wszelkie spory i podejmuje ostateczne, niepodważalne decyzje.

12. Nie stosowanie się do Regulaminu i Zasad panujących na Forum może być karane poprzez:
 a. usunięcie postu/tematu,
 b. nadanie Użytkownikowi ostrzeżenia,
 c. zbanowanie Użytkownika,
 d. usunięcie konta Użytkownika.


13. Zakazuje się publikowania wpisów nie na temat, powielania na Forum istniejących już wątków, mnożenia (nabijania) postów - czyli pisania jednego pod drugim, zamiast korzystania z możliwości edycji.

14. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika trzeciego bana, Administrator może dezaktywować jego konto na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, rozumiany jako kolejne 30 dni od dokonania dezaktywacji.

15. Posty nie na temat (odbiegające od tematu rozmów) mogą być w każdej chwili przeniesione z watków merytorycznych na Forum ogólne bez konieczności informowania o tym każdego z uczestników rozmowy. Wystarczy, jak Administracja wskaże miejsce gdzie zostały przeniesione posty.

 

ZASADY ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI

1. Na Portalu AtlasFachowca.pl obowiązują normy poszanowania prywatności, dlatego też niedopuszczalne jest ujawnianie prywatnej korespondencji innym Użytkownikom, w tym Prywatnych Wiadomości (PW). Punkt ten obowiązuje poza wyjątkowymi przypadkami, jak obrażanie na PW wówczas Użytkownik może przekazać takie PW Administracji.

2. Zabronione jest publiczne poruszanie prywatnych spraw innych Użytkowników oraz rozwiązywanie prywatnych konfliktów na Forum.

3. Nie dopuszcza się sytuacji, w której publikowane są zdjęcia bez zgody ich autorów.

4. Zdjęcia będą usuwane po zgłoszeniu przez osoby, których prawa zostały na skutek ich publikacji naruszone, a nie wyraziły zgody na tę publikację.

 

KULTURA NA FORUM

1. Nie obrażaj innych Użytkowników Forum. Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

2. Nie używaj obraźliwych, wulgarnych słów.

3. Pamiętaj o zasadzie pisania „przyjaznych oku słów”. W przypadku, gdy na Forum padają obraźliwe słowa, Administracja ma obowiązek usunąć wulgaryzm i przyznać autorowi stosowną karę. Zabronione są wszelkie próby obejścia tej zasady, np. poprzez używanie skrótów, stosowanie obcojęzycznych odpowiedników, omijanie czy zastępowanie poszczególnych liter w wyrazie bądź ich wykropkowywanie (przy takich działaniach Administracja zakłada, że Użytkownik próbował ukryć obraźliwe słowo).

4. Szanuj zdanie innych Użytkowników.

5. Na Forum zabronione jest obrażanie, pomawianie i ubliżanie innym Forumowiczom. Zabronione są obraźliwe posty kierowane w stronę Moderatorów oraz Firmy ATLAS.

6. Zabrania się nadużywania wielkich liter oraz  znaków, np. <<, --, kilkunastu ? lub !, Caps Locka (słowa pisane wielkimi literami uznawane są za krzyk).

 

ZAKŁADANIE NOWYCH TEMATÓW

1. Zanim zadasz pytanie, założysz nowy wątek czy temat, skorzystaj z funkcji "szukaj". Istnieje szansa, że na Twoje pytanie została już wcześniej udzielona odpowiedź, a temat, który chcesz założyć już istnieje.

2. Nowe tematy należy zakładać w działach do tego przeznaczonych.

3. W nazwie tematu powinny zostać zawarte konkrety – tak, aby Użytkownicy czytając już sam tytuł wiedzieli, czego będzie dotyczyła dyskusja. Administracja oraz Moderatorzy mogą zmienić tytuł tematu/wątku, jeżeli jego zawartość jest niezgodna z tytułem lub tytuł sugeruje coś innego niż użytkownik zamierzał przekazać.

4. Jeśli został usunięty Twój temat lub post, oznacza to, że były ku temu powody. Jeśli nie dostałeś informacji o tych powodach, nie zakładaj kolejny raz tematu i nie pisz postu jeszcze raz. Skontaktuj się z Administratorem/Moderatorem i zapytaj o przyczynę usunięcia.

5. Pamiętaj, że w razie problemów Administracja i Moderatorzy służą pomocą.


POSTY MERYTORYCZNE

1. Posty merytoryczne będzie można oznaczać w tematach:
    a. Nowości Produktowe
    b. Problemy Techniczne
    c. Mój Patent na
    d. Sprzęt
    e. Materiały

2. Moderatorzy oznaczają posty jako merytoryczne w wyżej wymienionych wątkach.


TREŚCI NA TEMAT, OT i MERYTORYCZNE

1. Wszystkie posty na Forum domyślnie są "na temat".

2. Moderatorzy moją możliwość oznaczenia postu jako OT, czyli nie na temat, jeśli ten odbiega treścią od tematu, w którym się znajduje, bądź zupełnie nic nie wnosi do toczącej się dyskusji.

3. Posty zaznaczone jako OT są rozpatrywane przez Administrację, która podejmuje ostateczną decyzję o ich ewentualnym usunięciu.

4. Dodatkowo, w wątkach, w których istnieje możliwość oznaczania postów jako merytoryczne, znajduje się wyszukiwarka. Wyszukiwarka ta posiada dwie opcje: „pokaż wszystkie posty" i "pokaż posty merytoryczne". Daje to możliwość wyświetlenia jedynie "przydatnej" merytorycznej treści danego tematu, a ukryje tą poboczną.

 

KONKURENCJA NA PORTALU, AWATARY I NICKI

1. Nicki oraz zdjęcia używane jako awatary nie mogą być obraźliwe, ani nie mogą zawierać nazw i znaków towarowych Właściciela Portalu, jego Partnerów lub dowolnych podmiotów trzecich.

2. Znaki towarowe i nazwy Właściciela Portalu zastrzeżone są dla pracowników i przedstawicieli firmy ATLAS SP. Z O.O.

3. Użytkownicy, których nicki lub awatary naruszają pkt.1 bądź 2, będą mieć czas na zmianę awatara i nicka. Administracja wyśle PW (prywatną wiadomość) do Użytkowników z informacją o czasie, jaki jest na zmianę.
  a. jeśli awatar w dalszym ciągu nie będzie zmieniony, Administracja ma prawo usunąć całkowicie awatar Użytkownika, nadając awatar domyślny
  b. jeśli Użytkownik w wyznaczonym czasie nie zaproponuje nowej Nazwy Użytkownika, zostanie ona zmieniona przez Administrację (nowy nick będzie stworzony na podstawie imienia i nazwiska Użytkownika, z uwzględnieniem już zajętych nazw przez innych Użytkowników).

4. Zabronione jest korzystanie z Forum w celach komercyjnych, takich jak reklama bądź sprzedaż usług i produktów (nie dotyczy to Tablicy Ogłoszeń, gdzie obowiązują odrębne zasady).

5. Tablica Ogłoszeń – zasady dotyczące konkurencji:
 a. w ogłoszeniach o pracę można pisać, na jakich produktach będzie wykonywane zlecenie, bez względu na producenta tych produktów (nie może być tam jednak żadnych haseł reklamujących konkurencyjne dla Właściciela Portalu firmy bądź produkty)
 b. w ogłoszeniach o kupnie/sprzedaży można umieszczać produkty zarówno Właściciela Portalu, jak i jego konkurencji, pod warunkiem, że nie ma to znamion działalności handlowej - niedozwolona jest sprzedaż hurtowa jakichkolwiek produktów (ze względu na to, że przy różnych produktach, różne ilości mogą być tak traktowane, to każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie).

6. Użytkownicy mogą rozmawiać bez ograniczeń o produktach chemii budowlanej, dozwolona jest  pełna wymiana poglądów. Tyczy się to również samych firm, będących konkurencją dla Właściciela Portalu.

7. Zabronione jest ogłaszanie i rekrutacja na szkolenia firm konkurencyjnych dla Właściciela Portalu (zwłaszcza producentów chemii budowlanej) bądź dla partnerów Portalu. Każdy wątek szkoleniowy przed publikacją na Forum musi mieć zgodę Administracji.

8. Obecność przedstawicieli firm konkurencyjnych dla Właściciela Portalu jest zabroniona.


OSTRZEŻENIA, BANY

1. W stosunku do Użytkowników łamiących Regulamin bądź zasady panujące na Portalu, stosowane będą kary: ostrzeżenia i bany. Kary te będą przyznawane przez Administrację.

2. Otrzymanie bana oznacza brak możliwości korzystania z Forum Portalu. Wiąże się również z wyłączeniem danego profilu z Wyszukiwarki Fachowców oraz otrzymaniem punktów ujemnych (punkty żółte) . 
  a. Kary w postaci obniżenia punktów żółtych udzielane są procentowo
  - Za pierwszy ban - minus 10% punktów żółtych od ilości punktów żółtych w profilu
  - Za drugi ban - minus 25%
  - Za trzeci ban - minus 50%
W przypadku, gdy dany Użytkownik nie posiada wystarczającej ilości punktów, zostaną one wyzerowane.

   b. Ban przyznawany jest przez Głównego Administratora, według poniższych zasad: o każdym banie i ostrzeżeniu, a także o długości ich trwania Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora lub Głównego Administratora w poniższy sposób: drogą mailową lub na PW wraz z wyjaśnieniem powodów nadania kary. Inni Użytkownicy zostaną poinformowani na Forum – w przeznaczonym do tego wątku.  

 3. Ostrzeżenie - konsekwencje.
Ostrzeżenie trwa 1 miesiąc. Na taki okres czasu Użytkownik będzie niewidoczny w wyszukiwarce Fachowców. Kiedy Użytkownik przed upłynięciem miesiąca otrzyma 2 ostrzeżenie, kary się sumują. Trzecie ostrzeżenie jest automatycznym banem. Pierwsze i drugie ostrzeżenie skutkuje odebraniem 200 punktów zółtych, trzecie ostrzeżenie jest automatycznym banem.

4. Czas trwania bana to:
 a. Pierwszy ban - 1 tydzień,
 b. Drugi ban - 2 tygodnie,
 c. Trzeci ban - 1 miesiąc.
 d. Przy 4 banie blokujemy konto na dłuższy czas. Czas blokowania konta ustala Administracja. *konsekwencją kary (ostrzeżenia/bana) może być obniżenie rangi.

5. W sytuacjach wyjątkowych Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dawania banów Użytkownikowi (banowania) bez wcześniejszych ostrzeżeń.
6. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia Administracji, Użytkownicy mogą być banowani (według punktu 2) lub w ostateczności usuwani z grona Użytkowników Portalu.


ADMINISTRACJA – UPRAWNIENIA

1. Główny Administrator:
 a. zamykanie, kasowanie postów i tematów, otwieranie zamkniętych tematów, zgłaszanie i rozpatrywanie postu jako OT, przenoszenie i edycja postu
 b. kasowanie, otwieranie, edytowanie, przenoszenie wątku
 c. zgłaszanie do moderacji, oznaczanie jako post merytoryczny
 d. edytowanie nazwy tematu/wątku
 e. dawanie ostrzeżeń Użytkownikom
 f. dawanie banów Użytkownikom


2. Administrator:
  a. współpraca z Moderatorami, obsługa serwisu przy pomocy panelu administracyjnego
  b. zamykanie, kasowanie postów i tematów, otwieranie zamkniętych tematów, zgłaszanie i rozpatrywanie postu jako OT, przenoszenie i edycja postu
  c. kasowanie, otwieranie, edytowanie, przenoszenie wątku
  d. zgłaszanie do moderacji, zgłaszanie jako post merytoryczny
  e. edytowanie nazwy tematu/wątku
  f. dawanie ostrzeżeń Użytkownikom

Administracja poprzez codzienne śledzenie Forum, odpowiada za porządek Forum, jakość tematu, trzymanie się tematu, przestrzeganie przez Użytkowników Regulaminu oraz Zasad.


MODERATOR – WYBORY I UPRAWNIENIA

1. Moderator Społeczny - aby Użytkownik mógł zostać Moderatorem Społecznym, powinien spełnić określone warunki:
  a. powinien wykazywać się dużą aktywnością na Forum (brać czynny udział w życiu społeczeństwa portalowego)
  b. powinien posiadać umiejętność pisania dobrych postów (jasnych, rzeczowych, przejrzystych)
  c. powinien być zarejestrowany na portalu co najmniej pół roku
  d. powinien posiadać znajomość oraz przestrzegać Regulamin i zasady panujące na Forum

2. Kadencja Moderatora Społecznego trwa rok z możliwością uzasadnionego przedłużenia przez Administrację. W przypadku łamania Zasad bądź Regulaminu oraz niewypełniania swoich obowiązków przez Moderatora w trakcie trwania jego kadencji, Administracja w porozumieniu z Właścicielem Portalu może usunąć go z listy Moderatorów Społecznych, bez konieczności organizowania wyborów uzupełniających. Jeśli Moderatorzy Społeczni dojdą jednak do wniosku, że potrzebują dodatkowego wsparcia, wybory uzupełniające mogą zostać ogłoszone, bądź bez wyborów uzupełniających, ze społeczności może zostać wyznaczona osoba (oczywiście za jej zgodą) do pełnienia funkcji Moderatora Społecznego (wskazane jest, aby ta osoba została wyznaczona z pierwotnej listy kandydatów na wybory moderatorskie). Po wcześniejszym ustaleniu z Moderatorami, Administracja ma prawo, przedłużyć kadencję na następny rok.

3. Moderator Społeczny powinien być tolerancyjny, obiektywny, bezstronny, inteligentny, odpowiedzialny, niekonfliktowy o dużej kulturze osobistej. Mający cechy mediatora

4. Moderator Społeczny odpowiada za porządek Forum, jakość tematu, trzymanie się tematu, przestrzeganie przez Użytkowników Regulaminu oraz Zasad.

5. Uprawnienia Moderatora Społecznego:
   a. edytowanie postu
   b. przenoszenie postu
   c. zaznaczanie postu jako OT
   d. zgłaszanie postu do moderacji
   e. zgłaszanie postu jako merytoryczny
   f. edytowanie nazwy wątku
   g. przenoszenie wątku
   h. otwieranie wątku
   i. zamykanie wątku (Użytkownicy nie mogą więcej nic w nim napisać, ale mogą go czytać).


6. Wybory Moderatorów Społecznych:
  a. Administracja ogłasza zasady, według których odbędą się Wybory Moderatorów
  b. Administracja musi potwierdzić udział danego Użytkownika w wyborach Moderatorów telefonicznie. Użytkownik może nie wyrazić chęci bycia Moderatorem Społecznym, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
  c. Administracja może zgłosić dodatkowe kandydatury Użytkowników jednak dodanie ich do listy musi potwierdzić telefonicznie. Osoba zgłoszona może nie wyrazić chęci bycia Moderatorem Społecznym bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
  d. Konta Moderatorów nie będą anonimowe.
  e. Ostateczny wybór będzie ogłoszony na Portalu przez Administrację.
  f. Przewidywana liczba Moderatorów Społecznych na Portalu może być co roku inna.
  g. Administracja może w każdej chwili zwiększyć liczbę Moderatorów Społecznych, zapraszając do ich grona Użytkowników, którzy spełniają opisane wyżej warunki i są w stanie usprawnić pracę wybranych w wyborach Moderatorów.

Moderator Opiekun - jest to Moderator Społeczny przydzielony do konkretnego Forum, które jest pod jego szczególną opieką. Nie ogranicza to jednak jego uprawnień moderatorskich na innych Forach.

UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY - UPRAWNIENIA:

1. pisanie treści,
2. cytowanie treści,
3. zgłaszanie postów do moderacji,
4. popieranie postu (lubię to),
5. zabieranie poparcia dla postu.


Właściciel postu (osoba, która go utworzyła):
 a. edycja własnego postu

 

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARCE FACHOWCA

1. W pierwszej kolejności zawsze wyświetlają się Certyfikowani Fachowcy ATLAS. Użytkownicy Ci w profilu mają ikonkę certyfikowanego Fachowca ATLAS.

2. Następnie brane pod uwagę jest wykształcenie zawodowe:
 a. jeśli ktoś ma dyplom mistrza i czeladnika w jednym zawodzie, pokazujemy tylko mistrza (czyli najwyższy uzyskany tytuł)
 b. podobnie z wykształceniem: szkoła zawodowa – technik budowlany – inżynier budowlany bądź wykształcenie wyższe zawodowe (zakres ogólnobudowlany)

3. Pokazywany jest tylko najwyższy stopień wykształcenia wg hierarchii:
 a. Mistrz (jeśli ma kilka medali mistrzowskich- pozycjonowanie wg zasady kto ma ich najwięcej)
 b. Inżynier budowlany
 c. Technik budowlany
 d. Czeladnik (jeśli ma kilka medali czeladniczych- pozycjonowanie wg zasady kto ma ich najwięcej)
 e. Szkoła zawodowa
 f. Kursy zawodowe

4. Następnie Użytkownicy, którzy w profilu zaznaczyli i wypełnili dane „Prowadzę firmę”.

5. Następnie referencje - kto ma ich więcej, ten pozycjonuje się wyżej (referencje muszą pochodzić z różnych realizacji, ale nie ma zastrzeżenia, żeby były wykonane w podobnym czasie i dotyczyły jednego klienta).

6. Dalej, liczy się liczba galerii - kto ma ich więcej, ten pozycjonuje się wyżej.

7. Kolejno liczy się aktywność na Forum (zdobyte żółte punkty).

8. Na końcu, Użytkownicy w porządku alfabetycznym, po nazwisku.

9. Sztuczne dodawanie rzeczy oraz podejmowanie wszelkich działań, które mają na celu wyższe pozycjonowanie grozi sankcjami od strony Administracji.

 

EDYTOWALNOŚĆ DANYCH KONTAKTOWYCH W PROFILU UŻYTKOWNIKA:

1. Pola nieedytowalne:
  a. Nick
  b. imię i nazwisko
  c. PESEL

2. Powyższe dane pozwalają na identyfikację Użytkownika we właściwy sposób. W uzasadnionych przypadkach takich jak np.: zmiana nazwiska, literówka w nicku, czy uzasadniona chęć jego zmiany, nazwa firmy - gdy uległa ona zmianie, można zgłosić się do Administracji, odpowiednio uargumentować chęć edycji danych. Administracja rozważy takie zgłoszenia.  

 

BLOGI

1. Niniejszy Regulamin precyzuje zasady publikacji i przechowywania na Portalu AtlasFachowca.pl tworzonych przez Użytkowników Portalu blogów, zawierających teksty, materiały graficzne i filmowe.

2. Blogiem nazywamy autorski dziennik internetowy, zawierający chronologicznie uporządkowane wpisy, pisany na dowolny temat, jednak noszący znamiona indywidualnego stylu autora, oparty na inwencji własnej jego twórcy.

3. Usługa publikacji i przechowywania blogów jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu AtlasFachowca.pl. 

4. Użytkownik podczas tworzenia bloga może zadecydować, czy jego wpisy będą widoczne także dla osób niezalogowanych.

5. Administracja Portalu AtlasFachowca.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści blogów lub komentarze niezgodne z prawem, naruszające zasady społeczne, a także te materiały, do których Autor bloga nie posiada praw autorskich.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach blogów treści tekstowych, dźwiękowych, filmowych autorstwa innych osób, pochodzących z innych źródeł, chyba że będą to wyraźnie zaznaczone cytaty, do których autor będzie się odnosił w swoim wpisie.

7. Niedozwolone jest publikowanie materiałów, które mogą być uznane przez Właściciela Portalu za szkodzące jego wizerunkowi.

8. Na stronach blogów niedozwolona jest także promocja jednostek prowadzących działalność gospodarczą, określonych firm czy marek, towarów i usług, ogółem traktowanie bloga jako narzędzia reklamowego. Wyjątkiem jest w tym przypadku firma ATLAS i jej partnerzy.

9. Administracja Portalu AtlasFachowca.pl może usunąć dany blog w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.

10. Osoba komentująca publikuje swoje opinie oraz inne materiały na własną odpowiedzialność.

11. Administracja Portalu AtlasFachowca.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

12. Zabronione jest kopiowanie, powielanie treści blogów bez uzyskania zgody ich autorów i podania źródła informacji.

13. Portal AtlasFachowca.pl zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

14. Regulamin w formie zmienionej obowiązuje od momentu upublicznienia.


GALERIA REALIZACJI

1. Galeria realizacji w profilu Użytkownika służy pokazaniu wykonanych przez niego prac, ma za zadanie promować jego usługi.

2. Użytkownik, który zamieszcza w Galerii zdjęcia swoich realizacji, musi posiadać zgodę właściciela obiektu przedstawionego na fotografiach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za legalność publikacji fotografii, w przypadku niedotrzymania wymienionego warunku, wszelkie konsekwencje leżą po jego stronie.

3. Galeria realizacji Użytkownika Portalu powinna liczyć sobie co najmniej 5 zdjęć. To niezbędne minimum, by w pełni zobrazować styl i formę wykonania prac przez danego Fachowca.

4. Mile widziane jest by w galerii umieszczone były również zdjęcia z etapów wykonywanej pracy.

5. Galeria z realizacjami będzie możliwa do opublikowania, tylko wtedy, kiedy zawierać będzie minimum 5 zdjęć.